Kari Tanácsi Választás

A 2015. december 8-9-10-én tartott Kari Tanácsi Választások eredményei

A Kari Tanács oktatói-kutatói tagjainak választásánál:

1. A Magyar Nyelvi és Irodalmi Intézet, a Társadalomtudományi Intézet, továbbá a Történeti Intézet 2-2 tagot és 6-6 póttagot, míg a többi (kisebb) intézet 1-1 tagot és 3-3 póttagot választott.

2. A sárga háttér azokat a kollégákat jelöli, akik jogosultságot nyertek a kari tanácsi tagságra/póttagságra (azzal, hogy a tisztség tényleges betöltéséhez még elfogadó nyilatkozatot kell tenniük).

3. A szürke háttér azokat a szavazategyenlőségeket mutatja, ahol (a tisztségeket elfogadó nyilatkozatok megtétele esetén) további döntés szükséges a tisztség betöltéséről. Utóbbi döntés meghozatalának formája:

- a tagoknál 2. választási forduló tartása,

- a póttagoknál sorsolás.


A tisztségek végső elosztását az elfogadó nyilatkozatok megtétele/meg nem tétele még befolyásolhatja.


Oktató-Kutató


Nem oktató, nem kutató dolgozó

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

„Végül is, mesélte O., mint mindig, ha orosz téma merült fel, (…) az orosz mesék végtelen répája, az orosz mítosz centrális metaforája, illetve hát Tolsztoj és Gogol végtelenjének ügyében is ruszista barátnőjéhez, Szőke Katalinhoz fordult” (Tolnai Ottó: A répa. Nádler-képek mentén)