Dékáni köszöntő

Tisztelt Látogatónk!

szajbelywEngedje meg, hogy köszöntsem Önt a Bölcsészettudományi Kar honlapján. Karunk a Szegedi Tudományegyetem legpatinásabb egységei közé tartozik. Amikor 1872-ben négy fakultással létrejött a kolozsvári Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem, a jog- és államtudományi, az orvostudományi és a mennyiségtan-természettudományi kar mellett 10 tanárral és 22 diákkal megkezdte működését a bölcsészet-, nyelv- és történettudományi kar is. Azóta az egyetem neve, székhelye, ezzel párhuzamosan tudományos kutatási és képzési palettája is többször változott. Ma a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara több mint 200, tudományos fokozattal rendelkező, minősített oktatójával, közel 4500 beiratkozott hallgatójával, széles oktatási kínálatával, mely a tradicionális bölcsész-területek mellett kiterjed számos társadalomtudományi képzésre is, az ország egyik legnagyobb és legsikeresebb, nemzetközi összehasonlításban is kiemelkedő képzőhelye. Karunk a magyarországi bölcsészkarok összesített presztízs-rangsorában az elmúlt négy évben mindig benne volt az első tízben. A brit QS cég World University Rankings 2014/2015 évi toplistáján a világ összes egyetemi bölcsészkara közül a 181. helyezést érte el, megvalósítva ezzel azt az álmot, hogy legalább egy magyar egyetemi kar a legjobb 200 között legyen.

Az egyetemnek, az universitasnak – mely a középkori Európa társadalmának, alkotóerejének, szellemiségének a legmaradandóbb alkotásai közé tartozik – több komoly üzenete van a mához is. Az egyik a bölcsészeti tudományok művelésének fontosságáról szól. A bölcsész maga a kételkedő ember, aki tisztában van eredményeinek relatív voltával és időleges érvényességével. Emiatt szokták azt mondani, hogy a bölcsészettudomány nem egzakt tudomány; hallottam már mondani azt is, hogy a bölcsészettudomány holdfénylapátolás. Ezzel szemben én úgy gondolom, hogy egy olyan tudománynak, amely megtanít minket arra, hogy a problémák végleges megoldása éppen úgy nem számunkra való, mint a hegy formája a maga komplexitásában, és jó lesz, ha óvatosak vagyunk, mert a világot sem vehetjük soha a maga komplexitásában szemügyre – egy ilyen tudománynak nagyon fontos szerepe van a társadalom egészséges működésében. Egyrészt kételkedővé tesz a végérvényesnek szánt, magabiztos kijelentésekkel szemben, ellensúlyozza az önteltséget, másrészt toleránssá és megértővé tesz azoknak a véleményével szemben, akik ugyanazt figyelik meg, amit mi, de nem ugyanabból a látószögből, és emiatt nem ugyanazt látják, mint amit mi. Talán szebbet, talán csúnyábbat, vagy éppen érdekesebbet. Talán érdemes a helyükre lépni, hogy mi is azt láthassuk, amit ők. Vagy talán nekik támad kedvük helyet cserélni velünk.


A kételkedő ember – a bölcsész – természetesen nem csupán ide-oda tipegésre képes. A bölcsészeti tanulmányok, éppen kevéssé egzakt, nyitott voltuk miatt, nagyon jól és sok irányban konvertálható tudást biztosítanak, melynek birtokában a munkaerő-piac nagyon sok területén sikeresek a bölcsész végzettséggel rendelkezők. A munkaügyi statisztikák egyértelműen azt mutatják, hogy a felsőfokú végzettséggel rendelkezők körében diplomájuk megszerzése után éppen a bölcsészek jutnak leghamarabb álláshoz.


A mai modern egyetem – az egy-egy speciális területre irányuló tudás megszerzésének a lehetősége mellett – biztosítja hallgatói számára a tanszabadságot is. Azt a lehetőséget, hogy portfólióját a minor képzések, a specializációk, a szabadon választható tantárgyak széles köréből minden hallgató a saját hajlamának és jövőképének megfelelően, maga állíthassa össze. Ön, amikor honlapunkat tanulmányozza, betekintést nyerhet a választás alapjául szolgáló, igen széles spektrumot átfogó oktatási és kutatási programjainkba éppen úgy, mint a kar hétköznapi életébe. Kívánok Önnek érdekes és hasznos barangolást!Dr. Szajbély Mihály dékán
és az SZTE BTK vezetősége


BTK

 uszt_logo_rgbInfoblokk3_ESZA

 

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

Sikeres vállalkozók ösztönzik és mentorálják az egyetemi hallgatókat ötleteik megvalósításában

2017 őszén új kurzus indul a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karán a vállalkozói lét ösztönzésére, valamint hallgatói ötletek megvalósításának elősegítésére.