Dékáni köszöntő

Tisztelt Látogatónk!

szajbelywEngedje meg, hogy köszöntsem Önt a Bölcsészettudományi Kar honlapján. Karunk a Szegedi Tudományegyetem legpatinásabb egységei közé tartozik. Amikor 1872-ben négy fakultással létrejött a kolozsvári Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem, a jog- és államtudományi, az orvostudományi és a mennyiségtan-természettudományi kar mellett 10 tanárral és 22 diákkal megkezdte működését a bölcsészet-, nyelv- és történettudományi kar is. Azóta az egyetem neve, székhelye, ezzel párhuzamosan tudományos kutatási és képzési palettája is többször változott. Ma a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara több mint 200, tudományos fokozattal rendelkező, minősített oktatójával, közel 4500 beiratkozott hallgatójával, széles oktatási kínálatával, mely a tradicionális bölcsész-területek mellett kiterjed számos társadalomtudományi képzésre is, az ország egyik legnagyobb és legsikeresebb, nemzetközi összehasonlításban is kiemelkedő képzőhelye. Karunk a magyarországi bölcsészkarok összesített presztízs-rangsorában az elmúlt négy évben mindig benne volt az első tízben. A brit QS cég World University Rankings 2014/2015 évi toplistáján a világ összes egyetemi bölcsészkara közül a 181. helyezést érte el, megvalósítva ezzel azt az álmot, hogy legalább egy magyar egyetemi kar a legjobb 200 között legyen.

Az egyetemnek, az universitasnak – mely a középkori Európa társadalmának, alkotóerejének, szellemiségének a legmaradandóbb alkotásai közé tartozik – több komoly üzenete van a mához is. Az egyik a bölcsészeti tudományok művelésének fontosságáról szól. A bölcsész maga a kételkedő ember, aki tisztában van eredményeinek relatív voltával és időleges érvényességével. Emiatt szokták azt mondani, hogy a bölcsészettudomány nem egzakt tudomány; hallottam már mondani azt is, hogy a bölcsészettudomány holdfénylapátolás. Ezzel szemben én úgy gondolom, hogy egy olyan tudománynak, amely megtanít minket arra, hogy a problémák végleges megoldása éppen úgy nem számunkra való, mint a hegy formája a maga komplexitásában, és jó lesz, ha óvatosak vagyunk, mert a világot sem vehetjük soha a maga komplexitásában szemügyre – egy ilyen tudománynak nagyon fontos szerepe van a társadalom egészséges működésében. Egyrészt kételkedővé tesz a végérvényesnek szánt, magabiztos kijelentésekkel szemben, ellensúlyozza az önteltséget, másrészt toleránssá és megértővé tesz azoknak a véleményével szemben, akik ugyanazt figyelik meg, amit mi, de nem ugyanabból a látószögből, és emiatt nem ugyanazt látják, mint amit mi. Talán szebbet, talán csúnyábbat, vagy éppen érdekesebbet. Talán érdemes a helyükre lépni, hogy mi is azt láthassuk, amit ők. Vagy talán nekik támad kedvük helyet cserélni velünk.


A kételkedő ember – a bölcsész – természetesen nem csupán ide-oda tipegésre képes. A bölcsészeti tanulmányok, éppen kevéssé egzakt, nyitott voltuk miatt, nagyon jól és sok irányban konvertálható tudást biztosítanak, melynek birtokában a munkaerő-piac nagyon sok területén sikeresek a bölcsész végzettséggel rendelkezők. A munkaügyi statisztikák egyértelműen azt mutatják, hogy a felsőfokú végzettséggel rendelkezők körében diplomájuk megszerzése után éppen a bölcsészek jutnak leghamarabb álláshoz.


A mai modern egyetem – az egy-egy speciális területre irányuló tudás megszerzésének a lehetősége mellett – biztosítja hallgatói számára a tanszabadságot is. Azt a lehetőséget, hogy portfólióját a minor képzések, a specializációk, a szabadon választható tantárgyak széles köréből minden hallgató a saját hajlamának és jövőképének megfelelően, maga állíthassa össze. Ön, amikor honlapunkat tanulmányozza, betekintést nyerhet a választás alapjául szolgáló, igen széles spektrumot átfogó oktatási és kutatási programjainkba éppen úgy, mint a kar hétköznapi életébe. Kívánok Önnek érdekes és hasznos barangolást!Dr. Szajbély Mihály dékán
és az SZTE BTK vezetősége


BTK

 uszt_logo_rgbInfoblokk3_ESZA

 

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

Az Emberi Erőforrások Minisztere hátrányos helyzetű (elsősorban roma) fiatalok számára, média témában alkotói támogatásra pályázati felhívást tesz közzé.

Friss hírek
2017. március 03.
2017. március 07.