TDK a BTK-n – Tehetséggondozás felsőfokon

A nyugati felsőoktatás szövegvilágában gyakran találkozunk a kiválóság (angolul/franciául: excellence) fogalmával, mely ugyanakkor a hazai felsőoktatásban is egyre nagyobb teret nyer, elsősorban a minőségkultúra diskurzusának révén. Ez a kifejezés a magyar egyetemeken és főiskolákon folyó képzésben a hallgatói tehetségek felismerésének és gondozásának gyakorlatában nyer kifejezést. A kiválóság és tehetség ilyen értelmű összekapcsolása azonban egyáltalán nem újdonság Magyarországon, ugyanis több mint 30 éves múltra tekint vissza a hallgatói tehetséggondozás alapvető formája, a tudományos diákköri mozgalom (TDK), mely minősített hungarikum, más országban nem létezik ilyen, szervezett formában, központi költségvetési támogatással sehol másutt a világon.

 

TDK - intézeti forduló

 

A TDK nyújtja azt a keretet, melyben a Kar hallgatói oktatói segítséggel, témavezetéssel, tanórán kívüli tudományos munkát végezhetnek, kibontakoztathatják tehetségüket és egy olyan közösség részévé válhatnak, amely meghatározó szerepet játszik az ország szellemi és kulturális életében. Ugyanakkor a hazai felsőoktatás tudományos utánpótlásának is fontos bázisát jelenti.


A tudományos diákköri mozgalomban való részvétel a gyakorlatban azt jelenti, hogy a hallgató egy tanszéki vagy intézeti szinten működő diákkör munkájában rendszeresen részt vesz, a következő tevékenységek valamelyikén keresztül:

 

  1. diákköri tudományos felolvasások;
  2. diákköri konferenciák, versenyek;
  3. tehetségszemináriumok;
  4. pályázat keretében támogatott tutoriális foglalkozások, konzultációk;
  5. terepmunka, könyvtárlátogatás;
  6. meghívott vendégelőadók által tartott előadások, kutatószemináriumok.


A lényeg tehát, hogy a fenti tevékenységek nyomán az érdeklődő hallgató lehetőséget kap tehetsége és tudományos ambíciója kibontakoztatására és megméretésére.


A tehetséggondozásban elvégzett munka eredménye jellemző módon egy tudományos dolgozat szokott lenni, melyet egy helyi TDK fordulón mutat be a hallgató, majd pedig, amennyiben érdemesnek találtatik rá, az Országos Tudományos Diákköri Konferencia kétévente sorra kerülő fordulóján. A tehetséggondozás fő egyetemi koordinációs szerve a Tehetségpont elnevezésű egység, mely igyekszik összefogni a helyi tehetségeket és az információáramlás támogatásával, illetve pályázatok koordinálásával segíteni munkájukat.

 

Intézeti TDK felolvasás


A Karon folyó tehetséggondozás, TDK munka eredményességét jelzi, hogy az utóbbi időben hallgatóink mindig kiváló eredménnyel szerepeltek az OTDK-on: helyezések tekintetében az első két-három hazai felsőoktatási intézmény között végeztünk.


Ezen túlmenően eredményes pályázati tevékenységről is beszámolhatunk, hiszen az utóbbi 20 évben a központilag meghirdetett tehetségpályázatokon rendre sikerrel szerepeltek mind tehetséges hallgatóink, mind az őket segítő oktatók. Az ő dicsőségük pedig a Kar dicsősége is. Ezért is külön és kiemelt köszönet illeti azokat a kari kollégákat, akik társadalmi munkában szervezik az egységek szintjén a diákköri munkát, illetve ingyen és bérmentve vállalnak bírálatot vagy zsűritagságot az OTDK-kon.


További információ a kari TDK munka iránt érdeklődő hallgatók számára: vajda@lit.u-szeged.hu, katotun@lit.u-szeged.hu, illetve a helyi diákköri felelősöktől lehet érdeklődni.

 

 


2016 november 19-én, életének 74. évében elhunyt Anderle Ádám professor emeritus, aki az országos tudományos és művészeti diákkör területén is elévülhetetlen érdemeket szerzett. Koósné Török Erzsébet megemlékezése ezen a linken olvasható.


Az SZTE BTK gyászközleményét itt találják.

 


Kari Tudományos Diákköri Konferencia, 2016. április 20. - Galéria

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

Az Emberi Erőforrások Minisztere hátrányos helyzetű (elsősorban roma) fiatalok számára, média témában alkotói támogatásra pályázati felhívást tesz közzé.

Friss hírek
2017. március 03.
2017. március 07.