Alkalmazott egészségpszichológiai szakpszichológus szakképzésA képzés célja: Olyan szakpszichológusok képzése, akik a szomatikus betegellátás
területén segítenek a betegséggel való megküzdésben és a hatékonyabb gyógyító munka
megvalósításában, az alap- és szakellátásban egyaránt. Támogatást és speciális kezelési
programokat kínálnak az akut, krónikus és terminális betegségekben szenvedő
pácienseknek; segítik a szakemberek és betegek kommunikációját, a hatékonyabb
döntéshozatalt és együttműködést. Segítenek a szakemberek stressz-kezelésében és a
kiégettség megelőzésében. Ismereteiket alkalmazhatják az elsődleges betegségmegelőzés
területén is.


A képzés szerkezete:


Képzési idő: 36 hónap (4 + 2 félév)

1-4. félév:

- Előadások és tantermi gyakorlatok (heti 8 óra, péntekenként)
- Klinikai bázisgyakorlatok akkreditált gyakorlóhelyeken (40 óra/félév)
- Kötelező szupervízió - intézmény által szervezetten, vagy egyénileg – (heti 1 óra)

5-6. félév:

- bázisgyakorlatok, kötelező szupervízió, szakvizsga
A képzés a 6. félév végén alapszakvizsgával zárul. A szakvizsgával megszerzett
szakképesítés: „Alkalmazott egészségpszichológiai szakpszichológus”Keretszám:

6 fő államilag támogatott, és 12 fő költségtérítéses résztvevő.

A költségtérítés díja: 180 000 Ft /félév


A jelentkezés feltétele:

Pszichológus oklevél (2006 előtti felsőoktatási rendszerben),
vagy MA szintű pszichológus oklevél (többciklusú felsőoktatási rendszerben).


Szakirányú munkahelyen történő folyamatos munkavégzés szükséges!


Felvételi interjú: A jelentkezőknek felvételi interjún kell résztvenniük, melyre
előreláthatólag 2015. szeptember második hetében kerül sor. A pontos időpontról
egyénileg értesítjük a jelentkezőket.


Jelentkezés: Postai úton, Jelentkezési lap beküldésével


A jelentkezési lap kötelező mellékletei:
Pszichológus oklevél másolat, rövid szakmai önéletrajz, motivációs levél


A jelentkezési lapot a következő címre kérjük postai úton elküldeni:

SZTE SZAKK Szak- és Továbbképzési Központ
6722 Szeged, Tisza Lajos körút 97.
A borítékon kérjük feltüntetni:
„Alkalmazott egészségpszichológiai szakképzés”


A jelentkezési lap és mellékletei postára adásának határideje:
2015. szeptember 1.

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

„Végül is, mesélte O., mint mindig, ha orosz téma merült fel, (…) az orosz mesék végtelen répája, az orosz mítosz centrális metaforája, illetve hát Tolsztoj és Gogol végtelenjének ügyében is ruszista barátnőjéhez, Szőke Katalinhoz fordult” (Tolnai Ottó: A répa. Nádler-képek mentén)