Alkalmazott egészségpszichológiai szakpszichológus szakképzésA képzés célja: Olyan szakpszichológusok képzése, akik a szomatikus betegellátás
területén segítenek a betegséggel való megküzdésben és a hatékonyabb gyógyító munka
megvalósításában, az alap- és szakellátásban egyaránt. Támogatást és speciális kezelési
programokat kínálnak az akut, krónikus és terminális betegségekben szenvedő
pácienseknek; segítik a szakemberek és betegek kommunikációját, a hatékonyabb
döntéshozatalt és együttműködést. Segítenek a szakemberek stressz-kezelésében és a
kiégettség megelőzésében. Ismereteiket alkalmazhatják az elsődleges betegségmegelőzés
területén is.


A képzés szerkezete:


Képzési idő: 36 hónap (4 + 2 félév)

1-4. félév:

- Előadások és tantermi gyakorlatok (heti 8 óra, péntekenként)
- Klinikai bázisgyakorlatok akkreditált gyakorlóhelyeken (40 óra/félév)
- Kötelező szupervízió - intézmény által szervezetten, vagy egyénileg – (heti 1 óra)

5-6. félév:

- bázisgyakorlatok, kötelező szupervízió, szakvizsga
A képzés a 6. félév végén alapszakvizsgával zárul. A szakvizsgával megszerzett
szakképesítés: „Alkalmazott egészségpszichológiai szakpszichológus”Keretszám:

6 fő államilag támogatott, és 12 fő költségtérítéses résztvevő.

A költségtérítés díja: 180 000 Ft /félév


A jelentkezés feltétele:

Pszichológus oklevél (2006 előtti felsőoktatási rendszerben),
vagy MA szintű pszichológus oklevél (többciklusú felsőoktatási rendszerben).


Szakirányú munkahelyen történő folyamatos munkavégzés szükséges!


Felvételi interjú: A jelentkezőknek felvételi interjún kell résztvenniük, melyre
előreláthatólag 2015. szeptember második hetében kerül sor. A pontos időpontról
egyénileg értesítjük a jelentkezőket.


Jelentkezés: Postai úton, Jelentkezési lap beküldésével


A jelentkezési lap kötelező mellékletei:
Pszichológus oklevél másolat, rövid szakmai önéletrajz, motivációs levél


A jelentkezési lapot a következő címre kérjük postai úton elküldeni:

SZTE SZAKK Szak- és Továbbképzési Központ
6722 Szeged, Tisza Lajos körút 97.
A borítékon kérjük feltüntetni:
„Alkalmazott egészségpszichológiai szakképzés”


A jelentkezési lap és mellékletei postára adásának határideje:
2015. szeptember 1.

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

A NKFI Hivatal által 2018-ra meghirdetett alapkutatási témapályázatok (Kutatási témapályázat – K_18, Fiatal Kutatók által kezdeményezett kutatási témapályázat – FK_18, a Nemzetközi együttműködésen alapuló kutatói témapályázatok -– NN_18, ANN_18, SNN_18), valamint a Posztdoktori kiválósági pályázat – PD_18 felhívás