Latintanár MA


Képzési forma, tagozat: mesterképzés, nappali


Képzési idő: 5 félév


A képzés célja:

A képzés célja az alapfokozaton vagy más felsőfokú végzettség keretében szerzett szakképzettségre, illetőleg ismeretekre alapozva a közoktatásban, a szakképzésben és a felnőttképzésben az latin nyelv oktatási, pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladataira, továbbá a tanulmányok doktori képzésben történő folytatására való felkészítés.


A szakképzettség megnevezése: okleveles latintanár


Főbb tárgyak: római irodalom, indoeurópai és latin nyelvtörténet, Pannónia muzeológiája, latin stilisztika, latin szövegolvasás (Horatius, Vergilius, történetírók, filozófus írók, drámaírók), a latin nyelv szakmódszertana.


Továbbtanulási lehetőségek:

Az SZTE (vagy más egyetemek) ókortörténettel, nyelvtudománnyal, irodalomtudománnyal vagy neveléstudománnyal foglalkozó doktori iskoláiban.


Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek:

A szakon képzett hallgatók elsősorban közoktatás, illetve a szakképzés és felsőoktatási intézmények latintanári munkaköreit tölthetik be, továbbá az alapos latin nyelvi és irodalmi ismereteket megkívánó intézmények, kutatóhelyek számára jelenthetnek utánpótlást. Ilyenek az ókortörténeti, filozófiai, régi magyar irodalomtörténeti, magyar nyelvtörténeti és történeti kutatóhelyek, tanszékek, a nagyobb régi anyaggal bíró könyvtárak, levéltárak, továbbá a tudományos és szépirodalmi könyvkiadók. Az itteni képzés specialitásainak megfelelően azonban a megszerezhető oklevéllel egyéb elhelyezkedési lehetőségek is elképzelhetőek: múzeumokban, tudományos újságíróként (különösen a tudományos ismeretterjesztés területén annak minden lehetséges médiumánál) valamint az idegenforgalom speciális ágaiban.


Elérhetőségek:

www.arts.u-szeged.hu/cla

juhaszi@antiq.u-szeged.hu.

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

MKN3

Élettörténet és emlékezet címmel harmadik alkalommal rendezi meg a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudányi Kara az SZTE Klebelsberg Könyvtárral közösen a Magyar Könyvkiadók Napját. A kétnapos eseménynek 2019. október 1-jén a BTK épülete, míg október 2-án a könyvtár ad otthont. Az esti könyvbemutatókra, beszélgetésekre, illetve az Esterházy Péter emlékére szervezett, filozófusok és írók közös felolvasására pedig mindkét nap a Grand Caféba várják az érdeklődőeket.