Latintanár MA

Képzési forma, tagozat: mesterképzés, nappali

Képzési idő: 5 félév

A képzés célja: A képzés célja az alapfokozaton vagy más felsőfokú végzettség keretében szerzett szakképzettségre, illetőleg ismeretekre alapozva a közoktatásban, a szakképzésben és a felnőttképzésben az latin nyelv oktatási, pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladataira, továbbá a tanulmányok doktori képzésben történő folytatására való felkészítés.

A szakképzettség megnevezése: okleveles latintanár

Főbb tárgyak: római irodalom, indoeurópai és latin nyelvtörténet, Pannónia muzeológiája, latin stilisztika, latin szövegolvasás (Horatius, Vergilius, történetírók, filozófus írók, drámaírók), a latin nyelv szakmódszertana.

Továbbtanulási lehetőségek: a SZTE (vagy más egyetemek) ókortörténettel, nyelvtudománnyal, irodalomtudománnyal vagy neveléstudománnyal foglalkozó doktori iskoláiban.

Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek: A szakon képzett hallgatók elsősorban közoktatás, illetve a szakképzés és felsőoktatási intézmények latintanári munkaköreit tölthetik be, továbbá az alapos latin nyelvi és irodalmi ismereteket megkívánó intézmények, kutatóhelyek számára jelenthetnek utánpótlást. Ilyenek az ókortörténeti, filozófiai, régi magyar irodalomtörténeti, magyar nyelvtörténeti és történeti kutatóhelyek, tanszékek, a nagyobb régi anyaggal bíró könyvtárak, levéltárak, továbbá a tudományos és szépirodalmi könyvkiadók. Az itteni képzés specialitásainak megfelelően azonban a megszerezhető oklevéllel egyéb elhelyezkedési lehetőségek is elképzelhetőek: múzeumokban, tudományos újságíróként (különösen a tudományos ismeretterjesztés területén annak minden lehetséges médiumánál) valamint az idegenforgalom speciális ágaiban.

Elérhetőségek: www.arts.u-szeged.hu/cla; juhaszi@antiq.u-szeged.hu.

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

2017. november 22 - 23. között rendezi meg az SZTE Bölcsészettudományi Karon a Monuments and Memorial Sites in Changing Social - Political Contexts workshopot a Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék. Minden érdeklődőt szerettel várnak!