Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj bírálati szempontok

A Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj Bizottságának bírálati szempontjai és pontszámítása

 

I. Általános szempontok

Tanulmányi eredmény (ideértve a nyelvvizsgát is – SZTE szabályzat értelmében): 70%

Tantervi teljesítésen túli, de a pályázott szakhoz kapcsolódó szakmai tevékenység: 20%

Közösségi, kulturális tevékenység: 10%

 

II. Tanulmányi eredmény: a pályázat benyújtásának tanévében elért eredménye

KKI alapján adható pontszám: két tizedesig számolt KKI alapján 0,5-től felfelé kerekített pontszám

Nyelvvizsga: komplex középfokú: 3 pont; komplex felsőfokú: 5 pont

Kizárva: nem komplex nyelvvizsga; honosítási igazolással nem rendelkező külföldi nyelvvizsga, nyelvszakos hallgató azonos nyelvből tett nyelvvizsgája (szinttől független); MA szakos hallgató első középfokú nyelvvizsgája (bemeneti feltétel).

Azonos nyelvből tett eltérő szintű nyelvvizsgák esetén minden esetben csak a magasabb szintet veheti figyelembe a Bizottság.

 

II. Tantervi teljesítésen túli szakmai tevékenység (Elérhető maximális pontszám: 20)

OTDK I. – III. hely, különdíj: 20 pont (a pályázat benyújtásának tanévében megrendezett OTDK vehető csak számításba)

Demonstrátori tevékenység szaktanszéken: max. 10 pont (tevékenység tartalmától függően)

Tantervi teljesítésen túlmutató önálló vagy csoportos kutatási tevékenység: max. 5 pont

Kiállítás, illetve konferencia szervezése: max. 5 pont

Konferencia részvétel: max. 5 pont

Megjelent vagy elfogadott publikáció: max. 5 pont

(Konferencia-részvétel, illetve publikáció esetén a Bizottság kizárólag a 2016-17-es tanév során megjelenteket veszi figyelembe. Konferenciakötetben való megjelenés esetén csak az egyik tevékenység pontozható.)

Kizárva: a nem a pályázott szakhoz kapcsolódó tevékenység; nem SZTE-hallgatóként elért OTDK-helyezés; helyi (azaz nem országos) TDK-n való részvétel; folyamatban lévő (még nem elfogadott) publikáció; tantervi teljesítéshez kapcsolódó kutatás (szemináriumi dolgozat, szakdolgozat, terepgyakorlat, műhelymunka, könyvtári gyakorlat, múzeumi gyakorlat), illetve minden olyan tevékenység, amellyel a hallgató más kiválósági ösztöndíjat már elnyert.

 

III. Közösségi, kulturális tevékenység

Hallgatói Önkormányzati testületi tagság: 10 pont

Szakos Érdekképviselet-tagság vagy azzal megegyező szintű tevékenység: 5 pont

Egyéb közösségi vagy kulturális tevékenység: tevékenységenként max. 5 pont

Kizárva: a szakos jogviszony keletkezése előtti, a politikai jellegű, illetve a vallás gyakorlásával összefüggő tevékenység.

 

IV. Pontegyenlőség

A pontszámok egyenlősége esetén a tanulmányi eredmény a rangsorolás alapja.

 

Dr. Gécseg Zsuzsanna sk.

Elnök

BTK Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj Bizottság

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

„Végül is, mesélte O., mint mindig, ha orosz téma merült fel, (…) az orosz mesék végtelen répája, az orosz mítosz centrális metaforája, illetve hát Tolsztoj és Gogol végtelenjének ügyében is ruszista barátnőjéhez, Szőke Katalinhoz fordult” (Tolnai Ottó: A répa. Nádler-képek mentén)