A Visegrádi Alap 2016. évi pályázatai - kis- és standard projektek támogatására

A Visegrádi Alap 2016. évi pályázatai - kis- és standard projektek támogatására

Határidők:


Kis (6 hónap futamidejű) projektek esetében: 2016. március 1., június 1., szeptember 1., december 1.


Standard (12 hónap futamidejű) projektek esetében: 2016. március 15., szeptember 15.


A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS TARTALMA


A közép-európai együttműködés céljából létrehozott Visegrádi Csoport országai - Magyarország, Csehország, Lengyelország és Szlovákia - által működtetett Nemzetközi Visegrádi Alap célja, hogy elősegítse elsősorban a visegrádi országok közötti szorosabb együttműködést a kultúra, a versenyképesség fejlesztése terén egyéni vagy közös kulturális és tudományos rendezvények támogatásával, az oktatás és a diákcserék előmozdításával, a kölcsönös turizmus fejlesztésével, a határon átnyúló együttműködések, valamint a tagországok civil kezdeményezéseinek és hallgatói mobilitásának támogatásával.


TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK


1. kulturális együttműködés

2. tudományos eszmecserék és kutatások

3. oktatás

4. diákcsere

5. határokon átnyúló együttműködés

6. turisztikai promóciók


Bármilyen témával lehet pályázni, amely a visegrádi országok polgárainak és szervezeteinek aktív közreműködésével elősegíti az együttműködést a kultúra, tudomány és kutatás, az oktatás, az ifjúsági csere, a turizmus és a határokon átnyúló kooperáció terén.


A projektben legalább három, visegrádi országból származó szervezetnek kell részt venni.


A pályázatokról bővebb információt a http://visegradfund.org/grants oldalon talál.

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

„Végül is, mesélte O., mint mindig, ha orosz téma merült fel, (…) az orosz mesék végtelen répája, az orosz mítosz centrális metaforája, illetve hát Tolsztoj és Gogol végtelenjének ügyében is ruszista barátnőjéhez, Szőke Katalinhoz fordult” (Tolnai Ottó: A répa. Nádler-képek mentén)