TDK-információk

A TDK a Filozófia Tanszék hallgatóinak tudományos tevékenységét segíti elő. Ennek kifutása az Országos Tudományos Diákkör (OTDK) két évente megrendezésre kerülő tudományos versenye, melyen hallgatóink hagyományosan jól szerepelnek. Az egyéni kutatási területeken végzett munka során a hallgató profiljára szabott tutori rendszert helyezzük előtérbe. A témavezetést végző oktató-kutató bevezeti a hallgatót a tudományos munka módszertani elveibe és gyakorlatába(bibliográfia-gyűjtés, publikáció, konferencia-előadás).

 

 

A tehetség-gondozás e komplex formája olyan fiatal kutatói réteg létrehozását tűzi ki célul, mely aktív és minőségi módon képes hozzájárulni a Tanszék szakmai jellegű tevékenységéhez és pályázataihoz. A hallgatók érdeke így szerencsés módon ötvöződik a Tanszék tudományos és oktatói érdekeivel. A projekt célja e kölcsönösen előnyökkel járó tehetség-fejlesztés egyre professzionálisabbá és szélesebb körűvé tétele. A kiváló egyetemi hallgatói és a fiatal kutatói státusz közötti átjárást a hallgatók tudományos konferenciákon való részvételének támogatásával is elősegíteni kívánjuk.