Filozófia Tanszék

Milyen képzéseket kínál az SZTE Filozófia Tanszéke?

 

Érettségizőknek:

 

Szabad bölcsészet BA alapszak – Filozófia és esztétika specializáció

Szabad bölcsészet BA alapszak – Művészettörténet és esztétika specializáció

Etika és erkölcstan osztatlan tanári képzés

 

Egyetemi képzésen résztvevőknek:

 

Filozófia minor képzés (50 kredit)

Etika minor képzés (50 kredit)

Művészettörténet és esztétika minor képzés (50 kredit)

 

Felsőfokú (BA vagy MA) diplomával rendelkezőknek, államilag finanszírozott képzés:

 

Filozófia mesterképzés – Filozófia specializációval

Filozófia mesterképzés – Kurátori ismeretek és esztétika specializációval

Etika mesterképzés

Filozófiatanári mesterképzés

Etikatanári mesterképzés

 

Felsőfokú diplomával rendelkezőknek, önköltséges képzések:

 

Filozófia részismereti képzés (50 kredit, 2 félév)

Filozófia mesterképzés (levelező, a filozófia részismereti képzés folytatása)

 

Doktori képzések:

 

Filozófia PhD – Metafizika és metafizika-kritika alprogram

Filozófia PhD − Etika és társadalomfilozófia alprogram

Filozófia PhD − Esztétika és művészetfilozófia alprogram

Filozófia PhD − Kultúratudomány alprogram

Filozófia PhD − Vallástudomány alprogram