Nyitvatartás, munkatársak, elérhetőségek

A nyári időszakban a Tanulmányi Osztály a következő időpontokban tart fogadóórát:

július 15-augusztus 2 délelőtt 10-11
augusztus 5-22 zárvaA fogadó munkatársaink az általános ügyféltérben személyes ügyintézést végeznek, az alábbi időszakokban telefonon nem elérhetőek! Megértésüket köszönjük!

Szeptemberi fogadóórák:A Tanulmányi Osztály munkatársai és beosztásuk

NÉV ÉS
ELÉRHETŐSÉG

TANULMÁNYI ÜGYEK

FOGADÓIDŐ

Dr. Kothencz Mihály
osztályvezető

Email: kothencz@arts.u-szeged.hu

Telefon: 62/544-364

§  BA, MA szakos képzési információk,

§  részismereti képzés,

§  felvételi vizsgák,

§  hallgatói tanulmányi tájékoztatás,

§  beiratkoztatás feladatai,

§  kari tanrendi kérdések,

§  TVSZ és kari Ügyrenddel kapcsolatos kérdések,

§  tanári záróvizsgák,

§  PhD felvételi és hallgatói ügyek,

§  hallgatói kérelmek,

§  diplomaosztók szervezése,

§  tantermek órarendi beosztása és egyéb igénybevételek

kedd- csütörtök 09:30-11:30

Eitler Anikó

tanulmányi előadó

 

Email: eitler.aniko@arts.u-szeged.hu

 

Telefon: 62/544-819

§  átsorolás (ki- és besorolás)

§ kreditpótlás MA szakon: előzetes kreditelismertetés, különbözeti kurzusok ellenőrzése

§ Felsőoktatási Információs Rendszerrel (FIR) kapcsolatos ügyintézés

§ elbocsátás (háromszori passzív félévek)

§ hallgatói tantervi teljesítések ellenőrzése

§ abszolutórium kiadása (lezárás)

kedd 13:30-15:00

csütörtök 13:30-15:00

 

Henn Zsófia
tanulmányi előadó

Email: zsofihenn@arts.u-szeged.hu

Telefon: 62/544-363

§  kreditpótlás MA szakon

§  felvételi jelentkezéssel kapcsolatos információk

§  nyelvvizsgák ellenőrzése

§  Köztársasági ösztöndíj

§  elektronikus leckekönyv és egyéb igazolások kiadása

§  utólagos jegyrögzítés

hétfő 09:30-11:30

szerda 13:30-15:00

 

Matkó Betti
tanulmányi előadó

Email: matko@primus.arts.u-szeged.hu

Telefon: 62/544-280

§  oklevél másodlat kiadása

§  kreditátvitel,

§  záróvizsga,

§  oklevél-igénylés (hóközi diploma igénylése),

§  hallgatói jogviszony megszüntetése,

kedd 09:30-11:30

Reisz Enikő

tanulmányi előadó
 

Email: reiseni@arts.u-szeged.hu

Telefon: 62/544-281

§  hallgatói tantervi teljesítések ellenőrzése,

§  abszolutórium kiadása (lezárás),

§  elbocsátás,

§  Europass oklevél,

§  beérkező Erasmus hallgatók ügyintézése,

§  külföldi, határontúli hallgatók adategyeztetése, adatellenőrzése,

§  kedvezményes tanulmányi rend és vizsgarend,

 

szerda 9:30-11:30

péntek 11:15-13:00

Ábrahám Ádám
tanulmányi előadó

 

Email: abrahama@arts.u-szeged.hu

 

Telefon: 62/544-438

§  passzív félév,

§  költségtérítéses (önköltséges) hallgatók problémái (kivetés, részletfizetés, törlés),

§  tanítási gyakorlat,

§  záróvizsga jegyzőkönyvek rögzítése az ETR-be, oklevél átlagok,

§  honlap szerkesztés,

§  KÖVI adminisztráció,

hétfő 13:30-15:00

csütörtök 09:30-11:30

 

Györgyeyné Login

Adrienne
ETR referens

Email:login@primus.arts.u-szeged.hu

Telefon: 62/544-164

§  ETR-es problémák,

§  átvétel,

§  szakváltás,

§  tagozatváltás,

§  szakosodás, szakosodásváltás,

§  utólagos kurzusfelvétel, utólagos kurzusleadás,

§  előfeltétel-hiányos kurzusok felvétele,

 

péntek 09:30-11:15

Dr. Balázs Péter
a Tanulmányi Bizottság elnöke

Email:tantris17@hotmail.com

§  a hallgatók tanulmányi ügyeivel kapcsolatos I. fokú határozatok meghozatala (kreditátviteli határozatok, előzetes kreditátviteli határozatok, átvételi határozat, kedvezményes tanulmányi rend, kedvezményes vizsgarend), tagozatváltási, szakváltási, szakosodás váltási, jogviszony megszüntetési határozatok.

szerda 10:00-11:00