Közlésformák a magyar nyelv- és irodalomórán 2017


30 órás akkreditált pedagógus-továbbképzés

2017. november 10-11. és november 17-18.

Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar


Kedves Kolléga!

 

Tisztelettel meghívjuk Önt és Kollégáit a „Közlésformák a magyar nyelv- és irodalomórán” című 30 órás képzésünkre.

 

owl-47526_640A képzés közvetlen célja az órai közlésformák tárházának bővítése. Az egyes formákra jellemző lehetőségek és korlátok árnyalása azért szükséges, hogy mind a tanár, mind a diákok körültekintőbben választhassák meg, és hatékonyabban használhassák a verbális és audiovizuális megnyilatkozás egyes változatait mind szóbeli, mind írásos formában. Az esszétől vagy előadástól a vitázó hozzászóláson vagy kritikai kommentáron át a gesztusokkal, vizuális vagy hangzó anyaggal gazdagított prezentációig érintett szövegfajták sajátosságaival kívánunk foglalkozni.

 

Az elméleti ismereteket bővítő, de alapvetően gyakorlati orientáltságú program közvetett célja olyan tanári kompetenciák és készségek fejlesztése, melyek segítségével az irodalom- és nyelvtanórák adott témaköreit hatékonyan ki lehet aknázni az órák formájának, gyakorlati megvalósulásának frissítésére, s ezzel a diákok érdeklődésének és aktivitásának fokozására.

 

teaching-311356_640A képzés hatásaként azt várjuk, hogy a résztvevő tanárok olyan interpretatív és kommunikatív fogásokat sajátítanak el, melyek magából a tananyagból bonthatók ki, ilyenformán a tanulóknak mind elméleti, mind gyakorlati szinten átadhatók.

 

A pedagógusok képzésen megszerzett tudása lehetővé teszi a tanulók személyiségének fejlesztését oly módon, hogy érzékennyé teszi őket a demokratikus értékek iránt.


A konfliktuskezelés olyan formái felé tereli a tanulókat, melyek a vitahelyzet alapos megismerésén, a vitázó felek irányában tanúsított empátián és a helyzetre szabott adekvát közlésformán alapulnak.

 

A képzés díja: 40.000 Ft, melyet majd később megadott számlaszámra kell átutalni.

 

A képzés időpontja és helyszíne:

2017. november 10-11. (nyelvészet), Szeged, Egyetem utca 2. II. em. Mészöly Gedeon terem

2016. november 17-18. (irodalom). Szeged, Egyetem utca 2. fsz. Vajda György Mihály terem

 

Jelentkezés:


MEGHOSSZABÍTVA!

Jelentkezési határidő: 2017. október 15.


Kérjük, hogy jelentkezési szándékát e-mailben jelezze a képzés vezetőjének (Dr. Sipőcz Katalin sipoczk@gmail.com), majd a kitöltött és aláírt jelentkezési lapot az abban megjelölt mellékletekkel együtt postázza az alábbi címre: SZTE BTK Tanulmányi Osztály, 6722 Szeged, Egyetem u. 2.

Jelentkezési lap letöltése itt.