Nyelvészet, néprajz

A kurzus általános áttekintést ad a finnugrisztika alapismereteiről

Titkos nyelvnek nevezzük azt a nyelvi változatot, amelyet egy meghatározott közösség saját identitásának megőrzésére és mások kizárására alkalmaz.

A kurzus a magyar nyelvvel rokon ún. uráli nyelvekkel foglalkozik.

Ez az előadás az emberi kommunikáció sajátosságaiba ad bevezetést

A kurzus a néprajzi alapismeretekbe vezeti be a hallgatókat.

A kurzus célja megismertetni a hallgatókat a nyelvtudomány alapfogalmaival

A kurzus célja bevezetést nyújtani a szóbeli és az írásbeli nyelvhasználat, valamint az új, köztes nyelvhasználati formák elemzésébe.

A kurzus a gyakorlati finn nyelv alapjaival ismertet meg.

The course offers a general introduction to all major areas of theoretical linguistics and some other subfields of linguistics

A kurzus során a keresztény vallásgyakorlásban előforduló legfontosabb kultuszképeket és képtípusokat tekintjük át.

A kurzus az egykori „szegedi nagytáj”, a szegedi kirajzások határon belüli és túli területeit figyelembe véve szól a népszokások, a néphit, a népi vallásosság kérdésköreiről.

A kurzuson résztvevői udmurt filmeket és rajzfilmeket néznek meg

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

2017. október 6-án Bálint Sándor életét, munkásságát bemutató kiállítás nyílt Szegeden, a Dóm Látogatóközpontban, „Az én másokért adatott” – Dokumentumok, tárgyak Bálint Sándor hagyatékából címmel, mely a Dóm Galéria időszakos kiállítássorozatának első állomása, és a Móra Ferenc Múzeum rendezésében valósult meg.