Современный русский язык: Учение о значенииa kurzus adatai

a kurzus címe

Современный русский язык: Учение о значении

az oktató neve

dr. Károly Bibok

a kurzus kódja

or-nyerendsz-4

az óra helye

 

az óra időpontja

 

a kurzus leírása

rövid (300–500 karakteres) szöveges leírás

Окончательный лингвистический курс бакалавриата изучает следующие темы:

Принцип композиционности

Частичные понятия слова.

Различные понятия (лексического) значения

Формы представления значения: компонентный анализ, (словарное) толкование, прототипная семантика

Типы информации в репрезентациях значения

Омонимия, полисемия

Парадигматические и синтагматические отношения

Семасиология и ономасиология

Принцип интегрального описания языка

Пропозициональный компонент значения предложения.

részletes (hetekre bontott) tematika

См. выше.

követelmények

a jegy/aláírás megszerzé-sének feltétele és módja

контрольные работы и активная работа на уроках

kötelező olvasmányok (ha vannak)

Кобозева И.М. Лингвистическая семантика. М.: Эдиториал УРСС, 2000.

Кронгауз М.А. Семантика. М.: РГГУ, 2001.

Крысин Л.П. Современный русский язык: Лексическая семантика. Лексикология. Фразеология. Лексикография. М.: Академия, 2007.

ajánlott olvasmányok (ha vannak)

 

Friss Hírek

Friss Hírek RSS


A Szegedi Tudományegyetem Hispanisztika Tanszékének katalán lektorátusa pályázatot hirdet egy Antoni Gaudí tiszteletére épített pad látványtervének elkészítésére.