Osztatlan kétszakos tanárképzés

A Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának osztatlan tanárképzésére vonatkozó információk

Az osztatlan tanárképzés képzési és kimeneti követelményeit a 8/2013. EMMI rendelet 1. melléklete tartalmazza, a krediteloszlást és struktúrát a 283/2012. Kormányrendelet írja elő.

 

A képzési idő félévekben és az összegyűjtendő kreditek száma az osztatlan tanárképzés különböző formái szerint:

 

Közismereti tanárszakokon, kétszakos képzésben

a) 10 félév, 300 kredit, ha mindkét szak általános iskolai tanárszak;

b) 11 félév, 330 kredit, ha az egyik tanárszak középiskolai közismereti tanárszak vagy az

idegen nyelvek műveltségi területhez tartozó osztatlan képzésben szervezett közismereti tanárszak;

c) 12 félév, 360 kredit, ha mind a két tanárszak középiskolai közismereti tanárszak, illetve az egyik tanárszak az idegen nyelvek műveltségi területhez tartozó, osztatlan képzésben szervezett közismereti tanárszak;

 

Az osztatlan tanári szakpárokra a felvétel egy „bemeneten” történik, függetlenül attól, hogy a jelentkezők általános iskolai vagy középiskolai tanárok szeretnének-e lenni, s az első három éves un. közös képzési szakaszban a képzés tartalma is ugyanaz, a megszerzendő kreditek is azonosak. Ez azt jelenti, hogy a két tanárszak 79-79 kreditjét és a tanári felkészítési modul 22 kreditjét az első három évben kell teljesíteni.

A harmadik év után a képzésben részt vevők jelentkezései alapján dől majd el, kik folytatják tanulmányaikat a +1 éves, általános iskolai tanári diplomát adó kimeneten, s kik a +2 éves, középiskolai tanári diplomához vezető úton. Nekik az elágazás utáni önálló képzési szakaszban ennek függvényében 17-17, illetve 47-47 szakmai kreditet kell szerezniük, valamint el kell végezniük a tanári felkészítési modul erre az időszakra eső 28 kreditnyi ismeretanyagát is, benne a két közismereti tantárgy szakmódszertanával valamint a két tárgy iskolai tanítási gyakorlatával.

 

Mind a közös, mind az önálló képzési szakaszban szükség van néhány kreditnyi szabadon választható tárgy felvételére is. Ezen túl a tanári felkészítési modulban fel kell venniük a hallgatóknak egy 0 kredites ún. kritériumtárgyat is: a tanári kommunikáció (anyanyelvi készségfejlesztés) tematikájával.

Szakdolgozatot csak az egyik szaktárgyukból kell készítenie a hallgatóknak, a szakdolgozat kreditértéke összesen 8 kreditpont. Az utolsó tanévben a hallgatók iskolákban vesznek részt az ún. összefüggő egyéni iskolai gyakorlaton: ennek során még minimális pedagógia, illetve módszertani kreditpontokat is kell szerezniük.

 

A felvételi eljárásban a felvételizőknek az SZTE-TKK (Tanárképző Központ) alatt (és nem valamelyik karra) meghirdetett szakpárokra lehet jelentkezni, de a felvételi döntést követően a szakpár első szakja szerinti kar lesz a hallgató anyakara.

Az osztatlan tanárképzésben kötelező tanári alkalmassági vizsga van (motivációs beszélgetés), amelyhez személyes megjelenés szükséges. Az időpontról és a helyszínről a TKK küldi az írásos (e-mail) értesítést a felvételizőknek. A média-, mozgókép és kommunikációtanár szakon gyakorlati vizsgán szerezhető meg a felvételi pontszám. A vizsgakövetelmény megtalálható a www.arts.u-szeged.hu honlapon a „Felvételizőknek” menüben. A vizsga időpontjáról és helyéről a BTK küld értesítést.

 

 

A Bölcsészettudományi Karon meghirdetett osztatlan tanári szakpárok:

 

angol nyelv és kultúra tanára – dráma- és színházismeret-tanár

angol nyelv és kultúra tanára - etikatanár,

angol nyelv és kultúra tanára - francia nyelv és kultúra tanára,

angol nyelv és kultúra tanára - latin nyelv és kultúra tanára,

angol nyelv és kultúra tanára - magyartanár,

angol nyelv és kultúra tanára - média-, mozgókép és kommunikációtanár,

angol nyelv és kultúra tanára - német nyelv és kultúra tanára,

angol nyelv és kultúra tanára - olasz nyelv és kultúra tanára,

angol nyelv és kultúra tanára - orosz nyelv és kultúra tanára,

angol nyelv és kultúra tanára - spanyol nyelv és kultúra tanára,

angol nyelv és kultúra tanára - szerb és nemzetiségi-szerb nyelv és kultúra tanára,

angol nyelv és kultúra tanára - történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára,

 

magyartanár - dráma- és színházismeret-tanár

magyartanár - etikatanár

magyartanár - francia nyelv és kultúra tanára

magyartanár - latin nyelv és kultúra tanára

magyartanár - média-, mozgókép és kommunikációtanár

magyartanár - német nyelv és kultúra tanára

magyartanár - olasz nyelv és kultúra tanára

magyartanár - orosz nyelv és kultúra tanára

magyartanár - spanyol nyelv és kultúra tanára

magyartanár - szerb és nemzetiségi-szerb nyelv és kultúra tanára

magyartanár - történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára

 

német nyelv és kultúra tanára - olasz nyelv és kultúra tanára

német nyelv és kultúra tanára - orosz nyelv és kultúra tanára

német nyelv és kultúra tanára - spanyol nyelv és kultúra tanára

német nyelv és kultúra tanára - szerb és nemzetiségi-szerb nyelv és kultúra tanára

német nyelv és kultúra tanára - történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára

 

történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára - etikatanár

történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára - média-, mozgókép és kommunikációtanár

történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára - francia nyelv és kultúra tanára

történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára - latin nyelv és kultúra tanára

történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára - olasz nyelv és kultúra tanára

történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára - orosz nyelv és kultúra tanára

történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára - spanyol nyelv és kultúra tanára

történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára - szerb és nemzetiségi-szerb nyelv és kultúra tanára

 

A BTK szakjait több TTIK-s és JGYPK-s tanárszakkal párosítva is meghirdetjük. A teljes kínálat a Felsőoktatási felvételi tájékoztatóban lesz megtekinthető az SZTE-TKK (Tanárképző Központ) neve alatt. További információ a www.arts.u-szeged.hu honlapon a „Felvételizőknek” menüben van. E-mail: btkto@primus.arts.u-szeged.hu

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

„Végül is, mesélte O., mint mindig, ha orosz téma merült fel, (…) az orosz mesék végtelen répája, az orosz mítosz centrális metaforája, illetve hát Tolsztoj és Gogol végtelenjének ügyében is ruszista barátnőjéhez, Szőke Katalinhoz fordult” (Tolnai Ottó: A répa. Nádler-képek mentén)