banner

SZTEInnovációs díj - Pályázati felhívás

A Szegedi Tudományegyetem Tudományos és Innovációs Rektorhelyettese a 184/2015. számú Szenátusi Határozat alapján pályázatot hirdet a Szegedi Tudományegyetem Innovációs díj elnyerésére.


1. A Pályázat célja:

Az egyetem azon kutatóinak, valamint hallgatóinak támogatása, akik az egyetemhez kötődő kutatómunkájuk során olyan tudományos eredményt, innovatív megoldást dolgoztak ki, amely szellemi alkotásnak minősül és üzleti szempontból hasznosítható lehet.

Szellemi alkotás: az az alkotás, amely alkalmas arra, hogy szerzői jogvédelem, illetve az a műszaki megoldás, amely alkalmas arra, hogy iparjogvédelmi oltalom (szabadalom, használati mintaoltalom, növényfajta-oltalom, formatervezési mintaoltalom, topográfiaoltalom) tárgyát képezze, valamint a know-how.


2. Kategóriák:

 • Leginnovatívabb TDK munkáért
 • Leginnovatívabb PhD munkáért
 • Leginnovatívabb kutatómunkáért a műszaki tudományok területén
 • Leginnovatívabb kutatómunkáért a természettudományok és élettudományok területén
 • Leginnovatívabb kutatómunkáért a bölcsészettudományok és társadalomtudományok területén.


3. Pályázni lehet:

 • (PhD és TDK munka esetén is) bármilyen tudományterületen olyan új, innovatív megoldással, amely szellemi alkotásnak minősül és üzleti szempontból hasznosítható lehet
 • egyénileg, PhD és TDK munka esetén a témavezetővel közösen.


4. Pályázók köre:

 1. Leginnovatívabb TDK munkáért: Pályázhatnak a Szegedi Tudományegyetemmel hallgatói jogviszonyban álló, TDK munkában résztvevők a témavezetőjükkel közösen.
 2. Leginnovatívabb PhD munkáért: Pályázhatnak a témavezetőjükkel közösen a Szegedi Tudományegyetem doktorandusz hallgatói, doktorjelöltjei, továbbá témavezetőjükkel közösen azok a PhD fokozattal rendelkezők, akik a pályázat benyújtásának évében, vagy az azt megelőző évben védték meg értekezésüket
 3. Leginnovatívabb kutatómunkáért a műszaki tudományok területén: Pályázhatnak azok a Szegedi Tudományegyetemen foglalkoztatási jogviszonnyal rendelkező személyek vagy e személyekből álló olyan kutató közösségek, amelyek a műszaki tudományok területén kutatómunkában vesznek részt, vagy e terület innovatív terméke létrehozásában közreműködtek.
 4. Leginnovatívabb kutatómunkáért a természettudományok és élettudományok területén: Pályázhatnak azok a Szegedi Tudományegyetemen foglalkoztatási jogviszonnyal rendelkező személyek vagy e személyekből álló olyan kutató közösségek, amelyek a természettudományok és/vagy élettudományok területén kutatómunkában vesznek részt, vagy e terület innovatív terméke létrehozásában közreműködtek.
 5. Leginnovatívabb kutatómunkáért a bölcsészettudományok és társadalomtudományok területén: Pályázhatnak azok a Szegedi Tudományegyetemen foglalkoztatási jogviszonnyal rendelkező személyek vagy e személyekből álló olyan kutató közösségek, amelyek a bölcsészettudományok vagy társadalomtudományok területén kutatómunkában vesznek részt, vagy e terület innovatív terméke létrehozásában közreműködtek.


Amennyiben a pályázat tárgyát képező szellemi alkotás több jogosult kutatás-fejlesztési tevékenységének eredménye, több jogosult szellemi alkotása, a pályázat kizárólag valamennyi feltaláló/alkotó által együttesen nyújtható be a tulajdoni részarányok megjelölésével. Ennek hiányában a pályázat formai hiba miatt elutasításra kerül. 


5. A pályázat benyújtásának formai követelményei:

Az alábbi dokumentumok teljes körű benyújtása jelenti a formai követelmények teljesítését:

 1. Hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap aláírva (pályázati adatlap letöltése)
 2. Önéletrajz(ok) (Europass formátumban) aláírva
 3. A pályázat kötelezően csatolandó mellékleteit képező nyilatkozatok, kitöltve, aláírva (4 db) (nyilatkozatok letöltése)
 4. A pályázat szakmai anyagának terjedelme maximum 7 gépelt oldal becsatolva, amely tartalmazza:
 5. Műszaki leírás: a szellemi alkotás műszaki leírása a kulcsszavak külön megjelölésével, illetve amennyiben ismert, a megoldáshoz legközelebb álló referencia megjelölésével (pl. szabadalmi bejelentés száma, fotó) maximum 5 oldal terjedelemben, magyar nyelven. A leginnovatívabb kutatómunkáért egyéb tudományterületeken díjra pályázók esetében a szellemi alkotás leírása, a szellemi alkotás részletes megjelenítése.
 6. Hasznosítás: a szellemi alkotás ipari alkalmazhatóságának, felhasználási lehetőségeinek leírása, valamint a hasznosításra vonatkozó elképzelések ismertetése maximum 2 oldal terjedelemben, magyar nyelven.


Az 5. c) pontban hivatkozott kötelezően csatolandó mellékletek képező nyilatkozatok a következők:

 • Nyilatkozat a pályázatban megjelöltek elismeréséről
 • Nyilatkozat a pályázó személyes adatainak kezeléséről
 • Nyilatkozat a személyes adatok, valamint kép és/vagy hangfelvétel nyilvánosságra hozataláról
 • Nyilatkozat média megkeresésre vonatkozóan

Amennyiben a pályázatot több személy együtt nyújtja be, valamennyi pályázó adatlapját, önéletrajzát és a pályázati felhívás mellékletét képező nyilatkozatait csatolni szükséges, ennek hiányában a pályázat formai hiba miatt elutasításra kerül.


Hiánypótlásra nincs lehetőség!


A formai követelményeknek meg nem felelő pályázatok nem kerülnek értékelésre.

Nyertes pályázatok száma kategóriánként 1db.


6. Benyújtás formája:

A pályázati anyagot kizárólag elektronikus formában, az 5. pontban felsorolt, eredeti, aláírt dokumentumokat egymást követő sorrendben tartalmazó, 1 db. dokumentumként ( így az e-mail-hez csupán egy pdf. formátumú fájl csatolásával), az inno@rekt.szte.hu email címre 2017. április 02., 24:00 óráig lehet benyújtani.

A szkennelési, mentési hibából eredő rossz és értékelhetetlen minőségű dokumentum megléte formai hiányosságnak minősül és nem kerül értékelésre.

7. Értékelés menete:

A beérkezett pályázatokat az SZTE Kutatás-fejlesztési és Innovációs Igazgatósága érkezteti, majd ellenőrzi, hogy megfelelnek-e a pályázati kiírásban megjelölt formai feltételeknek. A pályázók e-mail-en visszajelzést kapnak a pályázat formai befogadására vonatkozóan.

Ezt követően a formailag megfelelő pályázati dokumentumokat az Innovációs Igazgatóság az Innovációs Bizottság elé terjeszti, amely az értékelési szempontok pontozása alapján sorrendet állít fel. A sorrendre vonatkozó javaslatot a Tudományos és Innovációs Rektorhelyettes a Dékáni Kollégium elé terjeszti, amely dönt a nyertes pályázatról kategóriánként. A Dékáni Kollégium döntésével szemben fellebbezésnek helye nincs. 

Az SZTE Innovációs Díj adományozásának feltétele, hogy kategóriánként legalább 3 db formailag megfelelő és tartalmilag értékelhető pályázat határidőben benyújtásra kerüljön az Innovációs Igazgatósághoz. Ennek hiányában a díj nem adományozható az adott évben.

8. Értékelési szempontok:

 1. Pályázó ötlet, annak újszerűsége, eredetisége
 2. Projekt célkitűzése, szakmai és műszaki színvonala, megvalósíthatósága
 3. Hasznosíthatósága
 4. Piaci igények, lehetőségek
 5. Megoldás kidolgozottsági foka
 6. Potenciális társadalmi hatása

9. Díj:


Kategóriánként a nyertes pályázó oklevelet és pénzjutalmat kap.

A pénzjutalom mértéke kategóriánként:

 1. Leginnovatívabb TDK munkáért 250.000 Ft, amely hallgatói bruttó bérként kerül kifizetésre.
 2. Leginnovatívabb PhD munkáért 400.000 Ft, amely hallgatói bruttó bérként kerül kifizetésre.
 3. Leginnovatívabb kutatómunkáért a műszaki tudományok területén bruttó 800.000 Ft, hozzáférés elkülönített témaszámon, az SZTE-n hatályban lévő pénzügyi elszámolási szabályok betartása mellett.
 4. Leginnovatívabb kutatómunkáért a természettudományok és élettudományok területén bruttó 800.000 Ft, hozzáférés elkülönített témaszámon, az SZTE-n hatályban lévő pénzügyi elszámolási szabályok betartása mellett.
 5. Leginnovatívabb kutatómunkáért a bölcsészettudományok és társadalomtudományok területén bruttó 800.000 Ft, hozzáférés elkülönített témaszámon, az SZTE-n hatályban lévő pénzügyi elszámolási szabályok betartása mellett.


A pénzjutalom összegének felhasználására irányuló igény Innovációs Igazgatóságra történő beérkezésének határideje:


A következő évre vonatkozó Innovációs Díj pályázati felhívása közzétételének napja.

A 2017. évi díjátadására a Szegedi Tudományegyetem Innovációs Napján (várhatóan 2017. április végén vagy május elején) kerül sor.

A pályázati felhívás PDF formátumban történő letöltéséhez kattintson a következő hivatkozásra:
Pályázati felhívás letöltése

További kérdéseivel forduljon a kutatás-fejlesztési és innovációs igazgatóhoz:

Pitó Enikő
E-mail: inno@rekt.szte.hu
Telefon: +36 (62) 546-702

MELLÉKLETEK:

1. sz. melléklet – Pályázati adatlap-minták, kategóriáknak megfelelően

2. sz. mellékelt- kötelezően csatolandó mellékleteket képező nyilatkozat minták:

 • 1. sz. nyilatkozat a pályázatban megjelöltek elismeréséről
 • 2. sz. nyilatkozat a pályázó személyes adatainak kezeléséről
 • 3. sz. nyilatkozat a személyes adatok, valamint kép és/vagy hangfelvétel nyilvánosságra hozataláról
 • 4. sz. nyilatkozat média megkeresésre vonatkozóan

Szeged, 2017. február 20.

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

Az Emberi Erőforrások Minisztere hátrányos helyzetű (elsősorban roma) fiatalok számára, média témában alkotói támogatásra pályázati felhívást tesz közzé.

Friss hírek
2017. március 03.
2017. március 07.