Megszűnt átemelési tájékoztató

Hallgatói tájékoztató

 

Az átemelés lehetősége az ETR-rel együtt megszűnt.

 

A Neptunban a rossz tárgy- és kurzusfelvételeket csak törölni tudjuk és helyette fel tudjuk venni a helyes tárgyat és kurzust ugyanarra a félévre, amiben teljesítve lett.

 

Erre vonatkozó dékáni kérelem kizárólag abban az esetben adható be, ha az alábbi feltételek mindegyike fennáll:

1. a kért tantervi egység kötelező és másik tárggyal nem váltható ki

2. a kurzus a kért tárgyhoz is kapcsolódott a teljesítés félévében (meg volt hirdetve a kért kódon)

3. a hallgató jogosult volt a kért tárgy felvételére a teljesítés félévében (volt már olyan modulja, amihez a kért tárgy tartozik és megvoltak az előfeltételei).

 

Tanulmányi Osztály

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

„Végül is, mesélte O., mint mindig, ha orosz téma merült fel, (…) az orosz mesék végtelen répája, az orosz mítosz centrális metaforája, illetve hát Tolsztoj és Gogol végtelenjének ügyében is ruszista barátnőjéhez, Szőke Katalinhoz fordult” (Tolnai Ottó: A répa. Nádler-képek mentén)