,,Az én másokért adatott" – Karunk néhai oktatójának sokoldalú munkásságáról kiállítás nyílt Szegeden

2017. október 6-án Bálint Sándor életét, munkásságát bemutató kiállítás nyílt Szegeden, a Dóm Látogatóközpontban, „Az én másokért adatott” – Dokumentumok, tárgyak Bálint Sándor hagyatékából címmel, mely a Dóm Galéria időszakos kiállítássorozatának első állomása, és a Móra Ferenc Múzeum rendezésében valósult meg.


DSCN5375A kiállítást Zombori István történész, nyugalmazott múzeumigazgató nyitotta meg. Beszédében kiemelte, hogy a Bálint Sándor életéről tanúskodó képek és tárgyak kiállítása csak egy módja annak, hogy lerójuk tartozásunkat a néprajzkutató előtt – de ezt még nagyon sok dologgal folytatni kell. A kiállítás címét Bálint Sándor egyik leveléből emelték ki, mellyel arra kívánnak utalni, hogy a kutató milyen nagy mértékében rendelte alá magát szűkebb és tágabb környezetének, családjának és Szeged városának. Levelének idézett sora az emberi lét végső értelmére utal: nem öncélúan, hanem másokért vagyunk e világon. Zombori István kiemelte, hogy mennyit tett Bálint Sándor Szegedért. A megnyitón Takács Éva népdalénekes is közreműködött.

Fodor Ferenc főmuzeológus elmondása szerint a kiállítás összeállítása során Bálint Sándor gyűjteményének a legértékesebb és a legérdekesebb darabjait válogatták össze. Ezek között található a nemrég előkerült doktori oklevele is, amelyet a nyilvánosság itt tekinthet meg először. Maga a gyűjtemény több tízezer darabból áll, amit elsősorban dokumentumok, aprónyomtatványok és szakrális tárgyak képeznek, mint például a 18-20. században készült festmények, metszetek és kegytárgyak, amelyeknek néhány darabja meg is tekinthető a tárlaton.

DSCN5350

A kiállítást ízelítőnek szánták, hogy betekintést nyerhessünk Bálint Sándor életébe, de akit komolyabban érdekel a tudós értékes hagyatéka, az bármikor megtekintheti azt a múzeumban, ahol az egész gyűjteményét, könyvtárát és kéziratait is őrzik. Másrészt céljuk, hogy bemutassák a „legszögedibb szögedi” sokoldalúságát, hiszen a kutató érdeklődése, munkája a vallási néprajz mellett Szeged és a szegedi nagytáj kutatására is kiterjedt, mindez pedig a hagyatékában is jól tükröződik. Bálint Sándor a szegedi bölcsészkar és a szegedi tanítóképző oktatója is volt. Ezekhez az intézményekhez fűződő emlékekből szintén láthatunk a kiállításon. Emellett megtalálható még a tudós néhány személyes dokumentuma és tárgya is, mivel a kutatói személyiségnek és az egyénnek, a szegedi értelmiséginek a bemutatása egyaránt célja volt a tárlatnak. Életútja kutatói és pedagógusi példakép lehet. Bálint Sándor életműve és hagyatéka a Csongrád Megyei Értéktárba is felkerült. A kiállítás ennek a tárgyi és szellemi örökségének, illetve annak mai továbbvitelének a bemutatásával zárul.

DSCN5351

Az SZTE Bölcsészettudományi Kar és a befogadó városa közötti kapcsolat szorosabbá tételét szolgáló programunk szintén Bálint Sándor nevét viseli és emlékét idézi.

A kiállítás 2018. január 31-ig tekinthető meg a Szegedi Dóm Látogatóközpontban (6720 Szeged, Dóm tér 16.)

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

„Végül is, mesélte O., mint mindig, ha orosz téma merült fel, (…) az orosz mesék végtelen répája, az orosz mítosz centrális metaforája, illetve hát Tolsztoj és Gogol végtelenjének ügyében is ruszista barátnőjéhez, Szőke Katalinhoz fordult” (Tolnai Ottó: A répa. Nádler-képek mentén)