Konferenciafelhívás - Az ismeretlen harmadik. Hallgatói konferencia a fordításról

A Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Filozófia Tanszéke és a Doktoranduszok Országos Szövetségének Filozófiatudományi Osztálya hallgatói konferenciát rendez a fordításról, amelyre a fordítással elméleti vagy gyakorlati szinten foglalkozó BA, MA hallgatók, doktoranduszok és doktorjelöltek jelentkezését várják.

Az ismeretlen harmadik megnevezéssel a szöveg és az olvasó között sokszor elvesző fordítóra utaló konferencia célja egymás munkásságának, munkamódszerének és a szakmai közegnek a megismerése, a közösségépítés, valamint a magyar nyelvű kultúra gazdagítása.


A konferencia két részből áll. Az első napon, a RÓL/RŐL szekcióban a fordítás elméletéről lesz szó, míg a második napon, a BÓL/BŐL részben a külön erre a célra hozott, még nem publikált fordítások megvitatására kerül sor. A konferencián 20 perces előadások megtartására lesz lehetőség magyar nyelven, amelyet minden esetben 10 perces koreferátum követ. A konferencián a részvétel ingyenes. A konferencia záróeseményeként kerekasztal-beszélgetést tervezünk a Grand Caféban, Szeged egyik patinás kávéházában.


JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2016. február 29.


Jelentkezni egyrészt a https://goo.gl/2cI4Mt linken található regisztrációs ív kitöltésével, másrészt pedig az absztrakt elküldésével lehet az azismeretlenharmadik@gmail.com ímélcímre. Az absztrakt formai követelményei: két oldalas MS Word dokumentum, Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, 1,5-es szóköz. Az absztrakt tartalmazza az előadó nevét és intézményét, az előadás címét, az előadás gondolatmenetét, valamint a hivatkozásokat. A jelentkezés elfogadásáról 2016. március 15-ig ímélt küldünk minden jelentkezőnek. Az absztrakt elfogadásának szakmai kritériumai: a formai követelmények betartása, fogalmi tisztaság és reflexió, valamint fordítási indokoltság. Adott esetben újrafordított szöveget is lehet hozni.


(1) RÓL/RÓL elméleti rész

A téma a fordítás elmélete, így az absztraktokat ebben a témában várjuk. Az absztrakt előbb a tézist, majd az érvelés főbb pontjait tartalmazza.

(2) BÓL/BŐL gyakorlati rész

A cél a fordítás gyakorlati oldalát egy, az előadó által szabadon kiválasztott, elsősorban filozófiai, irodalmi vagy nyelvészeti témájú, legfeljebb 20 oldalas szöveg megvitatása mentén bemutatni. A fordítandó szöveg nyelve magyar, angol, német, francia, spanyol, orosz, latin és ógörög lehet. Az előadás felépítését az alábbiak szerint javasoljuk: (a) Szerző és mű rövid leírása. (b) A fordítás indokoltsága. (c) Legfontosabb fogalmak tisztázása. (d) Munkamenet jellemzése. (e) Konklúzió. Indokolt esetben el lehet térni ettől a javasolt felépítéstől. Az absztrakt első oldala itt az előadás leírása legyen, míg a második oldal egy oldalas mintafordítás a kiválasztott szövegből.


A fordítás teljes szövegének beküldési határideje: 2016. március 31.


A konferencia Facebook-eseménye a következő linken található: https://www.facebook.com/events/640273709448976/

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

„Végül is, mesélte O., mint mindig, ha orosz téma merült fel, (…) az orosz mesék végtelen répája, az orosz mítosz centrális metaforája, illetve hát Tolsztoj és Gogol végtelenjének ügyében is ruszista barátnőjéhez, Szőke Katalinhoz fordult” (Tolnai Ottó: A répa. Nádler-képek mentén)