OTDK eredmények

Az SZTE BTK hallgatói a XXXII. OTDK 3 szekciójában a következő eredményeket érték el:

6. Humán Tudományi Szekció

 

I. helyezés

 

Berente Anikó: A szegedi boszorkányperek írnokai

Tagozat: Magyar nyelvészet

Témavezető: Dr. Németh Miklós egy. doc.

 

Balatoni Balázs: A Balkan Committee és a macedón reformok (1903-1908)

Tagozat: Újkori és legújabb kori egyetemes történelem (19. sz.- 1945)

Témavezető: Dr. Vukman Péter tud. munkatárs

 

Andrási Réka: A 10–11. századi fülesgombok tipokronológiája Hajdú-Bihar megye és Rétköz területén. Újabb adatok a honfoglalás kori viselet kérdéséhez

Tagozat: Régészet II. (Korai és érett középkori régészet)

Témavezető: Dr. Révész László, tszv. egy. doc.

 

 

II. helyezés

 

Fritz Gergely: A történelmi kataklizmák tapasztalata és az emlékezet(hiány) helyei. A múlt színrevitele a Mohácsi-testvérek Egyszer élünk című előadásában

Tagozat: Színháztudomány

Témavezető: Dr. habil. Kürtösi Katalin, egy. doc.

 

Kiss Fruzsina: A nevetséges és a kísérteties formái Victor Hugo A nevető ember című regénye alapján

Tagozat: Francia irodalom

Témavezető(k): Dr. Fogarasi György, egy. doc., Pál Katalin óraadó

 

Sipos Hédi: A szerző és hős viszonyának problémája Vaginov Kecskeének és Munkák és napok c. regényeiben

Tagozat: Orosz irodalom

Témavezető: Dr. Szőke Katalin, egy. tanár

 

Balogh Gyula: Krúdy Gyula biedermeiert megidéző háborús publicisztikái

Tagozat: A XX. század magyar irodalma II.

Témavezető: Dr. habil. Kelemen Zoltán, egy. doc.

 

Varga Marianna: A kérdések szerepe a bírósági diskurzusokban

Tagozat: Diskurzuselemzés, a társadalmi nemek nyelvészete

Témavezető: Dr. Németh T. Enikő, egy. doc.

 

Piros Réka Ágnes: Késő császárkori és kora népvándorlás kori lószerszámok a Kárpát-medencéből

Tagozat: Régészet I. (Őskor, római és késő császárkori régészet)

Témavezető: Dr. B. Tóth Ágnes, egy. doc.

 

Soós Rita: Egy 19. században feltárt honfoglalás kori temető elemzése az új kutatási eredmények tükrében. Piliny–Leshegy

Tagozat: Régészet II. (Korai és érett középkori régészet)

Témavezető: Dr. Révész László, tszv. egy. doc.

 

Cs. Tóth Gabriella: A gombosi női ünnepi viselet. A jelentéstartalom változásai a 20. század elejétől napjainkig

Tagozat: Néprajz I. Társadalom és tárgyi néprajz

Témavezető: Dr. Barna Gábor, egy. tanár

 

 

III. helyezés

 

Gáncsos Kármen: Rések a valóság textúráján. Az egymásra fényképezés alakzata a filmben és a kortárs vizuális tömegkultúrában.

Tagozat: Vizuális kultúra

Témavezető: Dr. Füzi Izabella, egy. doc.

 

Kalla Viktória: Az aspektusjelölés vizsgálata Batthyány Ferencné Svetkovics Katalin levelezésében

Tagozat: Magyar nyelvészet

Témavezető: Dr. Schirm Anita, egy. adj.

 

Kubitsch Rebeka: Udmurt betegségnevek metaforikus jelentései

Tagozat: Kognitív nyelvészet

Témavezető: Dr. Sipőcz Katalin, egy. doc.

 

Kiss Máté: Skandináv–magyar kapcsolatok a 9–10. században

Tagozat: Középkori és újkori egyetemes történelem

Témavezető: Dr. Tóth Sándor László, egy. doc.

 

Mészáros Boglárka: Fibulák és öltözetek az 5. század második felében néhány Kárpát-medencei fibulatípus alapján (Léva-Perse, Bakodpuszta, Letkés típus)

Tagozat: Régészet II. (Korai és érett középkori régészet)

Témavezető: Dr. B. Tóth Ágnes, egy. doc.

 

Különdíj

 

Rózsa Katinka: Besonderheiten der un-Präfigierung bei deutschen Adjektiven und Substantiven. Eine empirische Untersuchung

Tagozat: Fonológia, morfológia

Témavezető: Sántáné Túri Ágnes, egy. tanársegéd

 

Pro Scientia különdíj:
Andrási Réka: A 10–11. századi fülesgombok tipokronológiája Hajdú-Bihar megye és Rétköz területén. Újabb adatok a honfoglalás kori viselet kérdéséhez

Tagozat: Régészet II. (Korai és érett középkori régészet)

Témavezető: Dr. Révész László, tszv. egy. doc.

 

 

13. Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekció

 

I. helyezés

 

Bank Éva: A Képességek és Nehézségek Kérdőív alkalmazásának kérdésköre tanulásban akadályozott gyermekek körében

Tagozat: Gyermekvédelem és gyógypedagógia

Témavezető: Dr. habil. Józsa Krisztián, egy. doc.

 

Hegedűs Szilvia, Kállai István László, Nagy Krisztina, Sipos Judit, Szabó Dóra Fanni: A továbbtanulási szándékot befolyásoló tényezők feltárása az SZTE két karának alapképzéses hallgatói körében

Tagozat: Neveléselmélet és nevelésfilozófia

Témavezető: Prof. Dr. Csapó Benő, egy. tanár

 

Lengyel Fanni: A negatív valenciájú kontextus hatása az implicit szekvenciatanulásra és annak hosszú távú megtartására

Tagozat: Általános lélektan 2.

Témavezető: Janacsek Karolina, egy. adj.

 

Szalóki Szilvia: A fotóolvasás mint előfeszítési jelenség vizsgálata

Tagozat: Általános lélektan 3.

Témavezető: Szegedi-Hallgató Emese, egy. tanársegéd

 

Dudok Réka, Virág Krisztina: Tanulási korláttal küzdő tanulók pszichológiai erőforrásainak vizsgálata

Tagozat: Pedagógiai pszichológia

Témavezető: Dr. Szabó Éva, egy. doc.

 

Kóródi Kitti, Lengyel Fanni: A szomorúság sárgájának és az önbecsapás héjának esete az alkudozással

Tagozat: Szociálpszichológia 1.

Témavezető: Orosz Gábor, egy. adj.

 

 

II. helyezés

 

Nagy Krisztina: Társas kapcsolatok szerkezeti változásának nyomon követése általános iskolában szociometriai módszer segítségével

Tagozat: Neveléselmélet és nevelésfilozófia

Témavezető: dr. habil. Zsolnai Anikó, egy. doc.

 

Bujdosó Viktória, Zombori Nelli: A szegedi egyetem első tíz éve a Délmagyarország tükrében

Tagozat: Nevelés- és pedagógiatörténet és oktatáselmélet

Témavezető: Nóbik Attila, egy. adj.

 

Hegedűs Klára Mária, Kerekes Zsuzsanna: „Veszteség nélkül nincs nyereség”. Döntéshozatal vizsgálata öngyilkosságot megkísérelt depressziós személyeknél

Tagozat: Alkalmazott pszichológia 2.

Témavezető: Álmos Péter Zoltán, egy. adj.

 

Balla Viktória Roxána: A napközbe iktatott alvás hatása különböző emlékezeti rendszerek működésére

Tagozat: Általános lélektan 2.

Témavezető: Csábi Eszter, egy. tanársegéd

 

 

III. helyezés

 

Dér Alexandra: Sportsérülések hátterében álló pszichológiai faktorok vizsgálata kontakt és nem-kontakt sportágakban

Tagozat: Alkalmazott pszichológia 1.

Témavezető: Dr. Harsányi Szabolcs Gergő, egy. tanársegéd

 

Szkárosi Niké: A Gender Role Stress és a szociokulturális hatások szerepe az izomdiszmorfia kialakulásában

Tagozat: Alkalmazott pszichológia 2.

Témavezető: Dr. Harsányi Szabolcs Gergő, egy. tanársegéd

 

Kristóf Boglárka, Vékony Teodóra: Tiltott szavak érzelmi súlya az anyanyelvben és egy idegen nyelvben

Tagozat: Általános lélektan 1.

Témavezető: Szegedi-Hallgató Emese, egy. tanársegéd

 

Kerepes Leila, Urbán Gábor: Matekozz a céljaiddal: a középiskolai teljesítés 3x2 dimenziója

Tagozat: Pedagógiai pszichológia

Témavezető: Dr. Orosz Gábor, egy. adj.

 

Különdíj

 

Bank Éva, Labancz Angéla: Óvodapedagógus és óvodapedagógus hallgatók pályamotivációja

Tagozat: Neveléselmélet és nevelésfilozófia

Témavezető: Prof. Dr. Csapó Benő, egy. tanár

 

Lukács Gáspár, Simon Júlia: Rejtett információ azonosítása EEG-vel

Tagozat: Alkalmazott pszichológia 1.

Témavezető: Dr. Csifcsák Gábor, egy. adj.

 

Kriston Pálma: Emlődaganatos nőbetegek pre- és posztoperatív pszichológiai állapotának vizsgálata az észlelt fájdalom, betegségattribúciók, egészségmagatartás összefüggésében

Tagozat: Alkalmazott pszichológia 2.

Témavezető: Prof. Dr. Csabai Márta, egy. tanár

 

Berki Borbála: Mikor számít a fa, és mikor az erdő?

Tagozat: Általános lélektan 2.

Témavezető: Dr. Csifcsák Gábor, egy. adj.

 

Simon Júlia: A fisszió illúzió EEG-vel történő vizsgálata két időablak segítségével

Tagozat: Általános lélektan 2.

Témavezető: Dr. Csifcsák Gábor, egy. adj.

 

Holczer Adrienn, Kilencz Tünde: A tudatos jelenlét hatása az implicit szekvenciatanulásra

Tagozat: Általános lélektan 3.

Témavezető: Szegedi-Hallgató Emese, egy. tanársegéd

 

Balogh Réka, Bedekovics Norbert, Imre Nóra, Peszeki Nikolett, Scharle Csilla Réka: A reklámokba való bevonódás hatása a női testképre és önértékelésre

Tagozat: Személyiséglélektan 1.

Témavezető: Dr. Papp-Zipernovszky Orsolya, egy. adj.

 

 

 

15. Társadalomtudományi Szekció

 

I. helyezés

 

Fodor István: Az "ISIS" felemelkedése: a takfirizmus erejének multidiszciplináris vizsgálata

Tagozat: Nemzetközi tanulmányok

Témavezető: Dr. Szilárdi Réka, egy. adj.

 

Berényi Csaba: A mozgókép és jelentés. Barkácsolás és jelentéstulajdonítás a Final Cutban

Tagozat: Filmtudomány

Témavezető: Dr. Török Ervin, egy. adj.

 

II. helyezés

 

Szabó Ferenc: Polgári engedetlen volt-e az első polgári engedetlen? Thoreau politikafilozófiájáról

Tagozat: Filozófia

Témavezető: Dr. Czeglédi András, egy. adj.

 

Különdíj

 

Vázsonyi Csilla: A magyarkanizsai Népkert és Vigadó. Egy kisvárosi közpark társadalmi szerepe (1859-1914)

Tagozat: Művelődéstörténet és -elmélet ÉS Tudomány- és technikatörténet

Témavezető: Dr. Sándor Klára, egy. doc

 

 

A sikerekhez a tehetséges hallgatók és témavezetőik áldozatos munkáján kívül nagyban hozzájárult az a támogatás is, amelyet a Nemzeti Tehetségprogram NTP-OTDKR-14 kódjelű pályázata, a kari HÖK, valamint a kar vezetése nyújtott.

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

„Végül is, mesélte O., mint mindig, ha orosz téma merült fel, (…) az orosz mesék végtelen répája, az orosz mítosz centrális metaforája, illetve hát Tolsztoj és Gogol végtelenjének ügyében is ruszista barátnőjéhez, Szőke Katalinhoz fordult” (Tolnai Ottó: A répa. Nádler-képek mentén)