Nők a tudományban Kiválósági Díj 2017


A Nők a Tudományban Egyesület

a Magyar Tudományos Akadémia szakmai közreműködésével

és az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság védnökségével meghirdeti a

Nők a Tudományban Kiválósági Díjat

Agrártudományok, Információs technológia és Műszaki tudományok tématerületen


Hiszünk benne, hogy a sikeres kutatók és innovátorok felkutatása, bemutatása és jutalmazása kiemelten fontos Magyarország tudományos és gazdasági versenyképessége szempontjából. Különösen fontosnak érezzük a fiatal kutatónők támogatását, ezért a Nők a Tudományban Egyesület 2013-ban megalapította a Nők a Tudományban Kiválósági Díjat. Az elismerést olyan fiatal kutatónők nyerhetik el, akik kiemelkedő teljesítményt mutatnak fel szakterületükön, és aktív részesei a hazai tudományos életnek; mindemellett készek részt vállalni a természettudományos és műszaki pályák népszerűsítéséből a fiatal lányok körében, így inspirálva környezetüket. A fiatal kutatók elismerésével szeretnénk sikereiket hazai szinten is láthatóvá tenni, egyben megerősíteni őket abban, hogy teljesítményük az egész társadalom számára kiemelkedő fontossággal bír. A díjak odaítéléséről a Nők a Tudományban Egyesület és a Magyar Tudományos Akadémia által felállított tudományos szakmai bizottság dönt. A díj fővédnöke Prof. Hargittai Magdolna akadémikus.

Egyesületünk minden pályázónak lehetőséget biztosít egy ingyenes csoportos kommunikációs tréningen való részvételre.

Az ünnepélyes eredményhirdetésre és a szakmai munkásságot elismerő díj átadására 2018. március 8-án kerül sor. A díjazottak tárgyi jutalomban részesülnek.

Pályázati feltételek:

A díjra pályázhatnak olyan, PhD fokozattal rendelkező magyar állampolgárságú vagy magukat magyar nemzetiségűnek valló kutatónők, akik

• kiemelkedő kutatási vagy technológiai tevékenységet végeznek az adott tématerületen,

• aktív részesei a hazai K+F világnak,

• tevékenységük elsősorban Magyarországon működő kutatóintézetekhez, egyetemekhez, cégekhez köthető,

• a pályázat beadásakor még nem töltik be a 40. életévüket.

A pályázónak pályázata során az alábbi adatokat szükséges megadnia, feltöltenie:

• a jelölt személyes adatait,

• a jelölt szakmai munkásságát bemutató dokumentumot (maximum 1 oldalon),

• a pályázó szakmai önéletrajzát tartalmazó dokumentumot,

• tématerülettel kapcsolatos publikációinak, eredményeinek, szabadalmainak és kitüntetéseinekfelsorolását tartalmazó dokumentumot,

• két ajánlólevelet a tématerület elismert szakembereitől, két dokumentumban

A pályázás módja:

• Pályázat benyújtása a nokatud.hu oldalon erre a célra létrehozott jelentkezési felület kitöltésével történik: kiválósági díj jelentkezés

A pályázat benyújtásával a pályázó tudomásul veszi, hogy a díjat nyert pályázók nevét a pályázat kiírója nyilvánosságra hozza.

A pályázat beküldésének határideje: 2018. január 14. 24,00 óra


További információ:

info@nokatud.hu  +36 30 656-4088

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

„Végül is, mesélte O., mint mindig, ha orosz téma merült fel, (…) az orosz mesék végtelen répája, az orosz mítosz centrális metaforája, illetve hát Tolsztoj és Gogol végtelenjének ügyében is ruszista barátnőjéhez, Szőke Katalinhoz fordult” (Tolnai Ottó: A répa. Nádler-képek mentén)