JelölésKARI TANÁCSI VÁLASZTÁS (oktatói-kutatói képviselők megválasztása)


Ideje: 2018. december 4-5-6. 9h-15h-ig

Helye: SZTE BTK Dékáni Hivatal


A választás lebonyolításáért felelős: Dr. Csernik Antal, jogi előadó

A szavazólap átvehető: a szavazás ideje alatt Dr. Csernik Antaltól vagy megbízottjától.

Az urna felbontása: 2018. december 6-án 15:10 órakor, a BTK Dékáni Hivatalában

Az intézetek oktató-kutató képviselőinek megválasztásában közreműködő Szavazatszámláló és Jegyzőkönyv-hitelesítő Bizottság személyi összetétele:

Elnök: Dr. Csernik Antal, jogi előadó

Tagok: Csúriné Juratovics Rita, ügyvivő-szakértő; Jeney Zsuzsanna, ügyintéző

KARI TANÁCSI VÁLASZTÁS (a BTK nem oktatói, nem kutatói képviselőjének

megválasztása)


Ideje: 2018. december 4-5-6. 9h-15h-ig

Helye: SZTE BTK Dékáni Hivatal


A választás lebonyolításáért felelős: Dr. Lénárt András, adjunktus

A szavazólap átvehető: a szavazás ideje alatt Dr. Lénárt Andrástól vagy megbízottjától.

Az urna felbontása: 2018. december 6-án 15:10 órakor, a BTK Dékáni Hivatalában

A nem oktató-nem kutató képviselő megválasztásában közreműködő Szavazatszámláló és Jegyzőkönyv-hitelesítő Bizottság személyi összetétele:

Elnök: Dr. Balázs Péter, egyetemi docens

Tagok: Dr. Farkas-Baráthi Mónika, adjunktus; Dr. Lénárt András, adjunktus