Tájékoztató a volt BMI-s hallgatók számára

Képzésüket már befejezett, de diplomát még nem szerzett hallgatók

Az ügyintézés és a záróvizsga helye 2011. július 3-tól Szeged.


A BMI-ben abszolutóriumot szerzett hallgatóink záróvizsgára Szegeden tudnak bejelentkezni, a BTK TO honlapján (http://to.arts.u-szeged.hu) kifüggesztett tájékoztatók útmutatása alapján. A legközelebbi záróvizsga-bejelentkezési időszak: 2011. szeptember 1–30. A szakdolgozatot 2011. november 30-ig kell leadni. Záróvizsga: 2012. januárban, Szegeden, a 2011. december 15. után kihirdetett beosztás alapján.

 

A záróvizsgával végzett, de oklevelet még nem szerzett hallgatóink Szegeden tudják bemutatni a nyelvvizsgájukat és Szegedre tudják benyújtani az oklevéligénylő lapjukat és igény esetén a DS nyilatkozatot. Az igénylőlap a honlapunkról (http://to.arts.u-szeged.hu) letölthető.

 

Elektronikus tanulmányi adataikat archiváltuk, a BMI által eddig tárolt, tanulmányaikkal kapcsolatos iratanyagaikat, indexeiket az SZTE BTK átvette és irattárba helyezi. Lezárt hallgatói jogviszonyukhoz kapcsolódó ügyekben a későbbiekben az SZTE BTK Tanulmányi Osztályához fordulhatnak. Iratküldés kérése esetén megfelelő méretű, felbélyegzett válaszborítékot is kérünk mellékelni.

Postacímünk:

SZTE BTK Tanulmányi Osztály

6722 Szeged, Egyetem u. 2.

 

A BTK TO nyitvatartása, elérhetőségei és a végzős hallgatóknak szóló tájékoztatók a BTK TO honlapján megtalálhatók. Kérjük, tanulmányozzák honlapunkat.

 

Diákhitel

A diákhiteles hallgatóknak a Diákhitel Központ honlapjáról letölthető adatmódosító lapon be kell jelenteniük a tanulmányi adataikban beállt változást (jogviszony megszűnése).

 

SZTE BTK Tanulmányi Osztály

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

„Végül is, mesélte O., mint mindig, ha orosz téma merült fel, (…) az orosz mesék végtelen répája, az orosz mítosz centrális metaforája, illetve hát Tolsztoj és Gogol végtelenjének ügyében is ruszista barátnőjéhez, Szőke Katalinhoz fordult” (Tolnai Ottó: A répa. Nádler-képek mentén)