Tájékoztató a költségtérítéses hallgatók részére

- Költségtérítési kedvezményt kizárólag a MODULO-n kérhetnek, a kérvényhez fel kell tölteni és csatolni a tanszék írásos javaslatát (a tanszékvezető által aláírt kérvényt).
- Elsőéves hallgató költségtérítés csökkentést nem kérhet, kizárólag a halasztott befizetés vagy részletfizetés kedvezményét vehetI igénybe.
- A MODULO-n az űrlap akkor nyílik, mikor a tartozás az ETR-ben megjelenik és három hétig van nyitva.
- A MODULO lezárása után már nincs mód kedvezmény igénylésére, papír alapú kérvényt nem fogad a gazdasági dékánhelyettes
- A kérvény elbírálásáig a tartozást nem kell befizetni, mert aki a csekket kifizeti, nem kaphat kedvezményt. (Nem tud visszautalni az intézmény!)
- Csak annak a hallgatónak lehet a jogviszonya aktív, akinek a kérvényét elbírálta a gazdasági dékánhelyettes, és az az ETR-ben már megjelent az értesítés.
- Részletfizetés esetén az első lejárt esedékességű tartozást be kell fizetni és az összegnek be kell érkeznie az intézménybe az aktív jogviszonyhoz. (4-5 munkanap)
- A kérvények elbírálási határideje 30 munkanap, kizárólag a dékánhelyettes hatáskörébe tartozik, így a TO ilyen irányú felvilágosítást nem tud adni.
- Annak a költségtérítéses hallgatónak, aki a tartozását nem egyenlíti ki, a jogviszonya PASSZÍV NEM BEJELENTETT, ez azt vonja maga után, hogy ha nem rendezi a jogviszonyát, tehát nem jelenti be félévkihagyási szándékát, a költségtérítés összegét ki kell fizetnie, függetlenül attól, hogy vett-e fel kurzust vagy nem, és minden a következő évben kérhető kedvezménytől elesik, valamint az intézmény a jogviszonyát egyoldalúan felmondhatja. (Az Ön által aláírt költségtérítéses szerződés tartalmazza az ide vonatkozó jogszabályt.)
- Késedelmes fizetés esetén az Intézmény késedelmi díjat számol fel. Késedelmes fizetésnek számít a lejárt határidejű tartozás kiegyenlítése a csekk legyártását követő tíz nap eltelte után. A késedelmi díj 5000 Ft.
- Diákhitel igényükkel a HSZI-t kell megkeresniük.

Tanulmányi Osztály

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

Az Emberi Erőforrások Minisztere hátrányos helyzetű (elsősorban roma) fiatalok számára, média témában alkotói támogatásra pályázati felhívást tesz közzé.

Friss hírek
2017. március 03.
2017. március 07.