maja

Spanyol-Amerika története: az Ősi Amerika és a gyarmati korszakaz oktató és a kurzus adatai

a kurzus címe

Spanyol-Amerika története: az Ősi Amerika és a gyarmati korszak

az oktató neve

Dr. Jancsó Katalin

az oktató beosztása

egyetemi adjunktus

az oktató tanszéke

Hispanisztika Tanszék

az oktató ímélcíme

kjancso@hist.u-szeged.hu

az óra helye

Petőfi épület, Spanyol előadó

az óra időpontja

Hétfő: 10.30-12.00

a kurzus leírása

rövid (300–500 karakteres) szöveges leírás

Az előadáson a hallgatók Spanyol-Amerika történetével ismerkednek meg a benépesülés elméleteitől kezdve a Kolumbusz előtti kultúrákon és az európai hódításokon át egészen a gyarmati korszak végéig. A kurzus célja, hogy a hallgatók számára világosak legyenek a Spanyol-Amerikát érintő történelmi folyamatok, azok összefüggései és az események tágabb történelmi kontextusa. Kiemelkedő hangsúlyt kapnak a Kolumbusz előtti kultúrák és az amerikai és európai világ/ kultúra/ gazdaság/ társadalom/ fajok találkozásának kérdései.

részletes (hetekre bontott) tematika

 1. Benépesülés és az első amerikaiak, a természeti környezet
 2. Mezoamerika Kolumbusz előtt I. (olmékok, zapotékok, Teotihuacán, el Tajín)
 3. Mezoamerika Kolumbusz előtt II. (mixtékek, maják, toltékok, taraszkok)
 4. Andok: korai horizont és korai átmeneti korszak (Caral-Supe, Chavín de Huantar, Paracas, Nazca, Moche)
 5. Andok: középső horizont és késői átmeneti korszak (Tiahuanaco, Huari, Sicán, Chimú)
 6. Inkák és aztékok
 7. Felfedezések és hódítások
 8. A két világ találkozása
 9. A gyarmati rendszer I.
 10. A gyarmati rendszer II.
 11. Egyház és missziók a gyarmati Amerikában
 12. Társadalom és kultúra a gyarmati rendszerben

olvasmányok, kiegészítő anyagok

kötelező olvasmányok (ha vannak)

M. COE – D. SNOW – E. BENSON: Az ősi Amerika atlasza, Budapest, Helikon, 1997.

EÖRDÖGH István: Az egyház a gyarmati Latin-Amerikában, Szeged, 1998., 124-150.

WITTMAN Tibor: Latin-Amerika története, Budapest, Gondolat, 1971., 43-184.

ajánlott olvasmányok (ha vannak)

Maria LONGHENA – Walter ALVA: Az ősi Peru, Budapest, Officina 96, 1999.

Maria LONGHENA: Az ősi Mexikó, Budapest, Officina 96, 1998.

ANDERLE Ádám: Latin-Amerika története, 2. kiad., Szeged, 2010.

ANDERLE Ádám – DORNBACH Mária – KOMLÓDI Zsuzsanna: Két világ találkozása, Szeged, 1993.

Charles PHILLIPS: Aztékok és maják képes enciklopédiája, Budapest, Athenaeum 2000, 2005.

ANDERLE Ádám: Vihar a Sierrában. Indián függetlenségi mozgalmak a gyarmati korszakban, Budapest, 1981.

BOGLÁR LAJOS – KOVÁCS Tamás: Indián művészet Mexikótól Peruig, Budapest, Corvina, 1983.

Gustavo GUTIÉRREZ: Isten vagy az arany az Indiákon: Latin-Amerika a XVI. században, Szeged, Agapé, 2005.

Colin HYNSON: Magellán és Dél-Amerika felfedezése, Pécs, Alexandra, 1998.

Jeffrey QUILTER: Az Andok kincsei: az inkák és a prekolumbián Dél-Amerika története, Nyíregyháza, Elektra, 2010.

Pascal MONGNE: Az olmékoktól az aztékokig [ford. Simonffy Zsuzsa], Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 2009

Russel BOURNE: Kolumbusz Kristóf és az Újvilág, Budadpest, Lilliput, 1992.

Az Újvilág hajósai: Kolumbus, Vespucci, Magellán, Budapest, Gondolat, 1968.

VERESEGYHÁZI Béla: Amerika felfedezése: lexikon, 1492-től 1600-ig, Budapest, Anno, 1993.

Aztékok, Budapest, Kossuth, 2010.

Inkák és az andoki kultúrák, Budapest, Kossuth, 2010.

Maják, Budapest, Kossuth, 2010.

 

Ajánlott filmek:

1492 – A Paradicsom meghódítása (1492: Conquest of Paradise, Ridley Scott, 1992)

Aguirre, Isten haragja (Aguierre, der Zorn Gottes, Werner Herzog, 1972)

A misszió (The Mission, Roland Joffé, 1986)

A szél fiai (Hijos del viento, José Miguel Juárez, 2000)

Ismeretlen föld (También la lluvia, Icíar Bollaín, 2010)

Kolumbusz (Christopher Columbus, televíziós sorozat, 1985)

Maják és inkák titkai (A Világörökség kincsei sorozat, 2010)

Kolumbusz, a nagy felfedező (Világunk titkai sorozat, Discovery Channel, 2007)

Kalózok – kincsvadászok nyomában (Világunk titkai sorozat, Discovery Channel, 2007)