kadar

Történelmi galaxisok vonzásában - Magyarország története 1945-től napjainkig

Kalmár Melinda


az oktató és a kurzus adatai

a kurzus címe

Történelmi galaxisok vonzásában -- Magyarország története 1945-től napjainkig (ea.)

az oktató neve

Kalmár Melinda

az oktató beosztása

tudományos főmunkatárs

az oktató tanszéke

Jelenkortörténeti Tanszék

az oktató ímélcíme

kalmar.melinda59@gmail.com

az óra helye

Petőfi Épület, I. terem

az óra időpontja

Kedd 15:30-17:00

a kurzus leírása

rövid (300–500 karakteres) szöveges leírás

A kurzus bőséges képanyag és ábrák segítségével a szokásosnál tágabb civilizációs összefüggésekben vizsgálja Magyarország második világháború utáni gazdasági, társadalmi és kulturális jellemzőit, geopolitikai helyzetét, és azt, hogy miként hatott ebben a korszakban két rivalizáló világrendszer vonzása. Értelmezzük, hogy beszélhetünk-e sajátos magyar modellről, s hogy milyen okok vezettek a szovjetrendszer gyors átalakulásához a nyolcvanas években, illetve hogyan kapcsolhatók ezek a folyamatok a jelenkori viszonyok értelmezéséhez.

 

részletes (hetekre bontott) tematika

 1. A szovjetrendszer történeti megközelítései
 2. A koalíciós időszak
 3. A fundamentális korszak 1948-1952
 4. A szovjetvariáns rendszerek válsága 1953-1956
 5. Hruscsovizmus-kádárizmus. A korszak kihívásai
 6. A rendszer szanálása 1956-1964
 7. Reformdinamika 1964-1968
 8. Kultúra, művelődés, tájékoztatás, tájékozódás
 9. Integrációs program, reform-felülvizsgálat. A hetvenes évek
 10. A rendszerlebomlás évtizede
 11. A magyar és a kelet-európai rendszerváltások mintázata
 12. A jelenkor folyamatai, dilemmái

 

olvasmányok, kiegészítő anyagok

kötelező olvasmányok (ha vannak)

Kalmár Melinda: Történelmi galaxisok vonzásában. Magyarország és a szovjetrendszer 1945-1990. Osiris, Budapest, 2014.

ajánlott olvasmányok (ha vannak)

Romsics Ignác: Magyarország története a XX. században. Osiris, Budapest, 1999. 269-580.

Stefano Bottoni: A várva várt Nyugat. Kelet-Európa története 1944-től napjainkig. MTA Bölcsészettudományi kutatóközpont, Történettudományi Intézet, Budapest, 2015.

Rainer M. János: Bevezetés a kádárizmusba. 1956-os Intézet, L’Harmattan Kiadó, Budapest, 2011. 79-92, 217-233.

Gazdag Ferenc – Kiss J. László: Magyar külpolitika a 20. században. Zrínyi, Budapest, 2004.

Békés Csaba: Európából Európába. Magyarország konfliktusok kereszttüzében. Gondolat, Budapest, 2004.

 

Források, dokumentumgyűjtemények:

digitarchiv.hu

allamszocializmus.lapunk.hu

coldwar.hu