horthy

Magyarország története 1920-1939

Pihurik Juditaz oktató és a kurzus adatai

a kurzus címe

Magyarország története 1920-1939

az oktató neve

Pihurik Judit

az oktató beosztása

egyetemi docens

az oktató tanszéke

Történeti Segédtudományok Tanszék

az oktató ímélcíme

j.pihurik@gmail.com

az óra helye

Wittman-terem (Történeti Szeminárium)

az óra időpontja

hétfő 10.00–12.00

a kurzus leírása

rövid (300–500 karakteres) szöveges leírás

A korszak legfőbb politikai, gazdasági, társadalmi és művelődéstörténeti jellemzői. Horthy Miklós pályája, rendszerének létrejötte, politikai berendezkedése. A trianoni béke. Politikai, gazdasági konszolidáció a huszas években. A gazdasági válság következményei és a kilábalás. Szélsőjobboldali mozgalmak, törekvések a harmincas években, a politikai antiszemitizmus kialakulása. Külpolitikai törekvések és a területvisszacsatolások. A korszak társadalma, életmód és kulturális élet.

 

részletes (hetekre bontott) tematika

1. Történeti előzmények. Horthy Miklós élete, politikai pályafutása

2. A Horthy-rendszer létrejötte, politikai berendezkedése

3. A trianoni béke előzményei, létrejötte, tartalma, következményei

4. Teleki Pál első miniszterelnöksége 1920-21. A konszolidáció kezdete

5. Bethlen István miniszterelnöksége 1921-1931. I. Belpolitikai konszolidáció

6. II. Külpolitikai környezet, törekvések a húszas években

7. III. Gazdasági konszolidáció és a válság

8. Gömbös Gyula miniszterelnöksége 1932-1936.

9. Darányi Kámán miniszterelnöksége 1936-1938.

10. Imrédy Béla miniszterelnöksége 1938-1939

11. Teleki Pál második miniszterelnöksége (1939-1941) 1939. szeptember 1-ig

12. Külpolitika a harmincas években

13. A társadalom és az életmód jellemzői

14. Tudomány, kultúra, művelődés, oktatás a Horthy-korszakban

olvasmányok, kiegészítő anyagok

kötelező olvasmányok (ha vannak)

 

ajánlott olvasmányok (ha vannak)

Püski Levente: A Horthy-korszak 1920-1941. Kossuth K., Bp., 2010.

Gyáni Gábor: Hétköznapi élet Horthy Miklós korában. (Mindennapi történelem) Bp., 2006.