6214090_10-reasons-why-you-should-go-to-monza_t82a2a427

A longobardok története és régészeteaz oktató és a kurzus adatai

a kurzus címe

A longobardok története és régészete

az oktató neve

Dr. B. Tóth Ágnes

az oktató beosztása

egyetemi docens

az oktató tanszéke

Régészeti Tanszék

az oktató ímélcíme

btotha@gmail.com

az óra helye

3. terem (Egyetem u. 2., földszint)

az óra időpontja

Szerda 10.00 – 12.00

a kurzus leírása

rövid (300–500 karakteres) szöveges leírás

A kurzus folyamán elsősorban a régészeti leletanyagra fókuszálunk, de a folyamatok megértéséhez szükséges az e népre vonatkozó írott források és a belőlük levonható következtetések ismerete is. Követjük a langobardok útját a feltételezett Elba-vidéki gyökerektől Pannonián át Itáliáig. Vizsgáljuk a társadalom szerkezetét, a településeket, a gazdálkodásukra és az őket körülvevő közösségekkel való kapcsolatukra utaló nyomokat; valamint a tárgyi kultúrájukat és a hitviláguk elemeit is.

részletes (hetekre bontott) tematika

Írott források, a nép története a Pannoniába való beköltözésig.

A „langobardisztika“ kialakulása, tudománytörténeti áttekintés.

Az Elba-vidéki régészeti leletanyag a Kr.e.1 - Kr.u.4. században.

A lehetséges vándorlásuk útvonala, temetők Alsó-Ausztriában.

Régészeti emlékeik a Cseh-medencében és Morvaországban.

A pannoniai szakasz története; temetők I.

Temetők Pannoniában II.-III.

Településeik Pannoniában, kézművességük emlékei.

Művészet; a hitvilág elemei.

Történetük Itáliában.

Régészeti emlékeik Itáliában I-II.

olvasmányok, kiegészítő anyagok

kötelező olvasmányok (ha vannak)

Bóna I.: A langobardok története és régészeti emlékei in: Bóna I. – Cseh J. – Nagy M. – Tomka P. – Tóth Á.: Hunok – Gepidák – Langobardok Szeged 1993.

ajánlott olvasmányok (ha vannak)

Koncz I.: A hegykői 6. századi temető időrendje és kapcsolatrendszere. ArchÉrt 139 (2014) 71-98.

 

Tomka P.: Problémák a Hegykő-csoport körül. In: Népek és kultúrák a Kárpát-medencében. Tanulmányok Mesterházy Károly tiszteletére. Főszerk.: Kovács L. – Révész L. 2016. 185-190.

 

Tomka P.: Langobardok a Kisalföldön. Vaday A.: A ménfőcsanaki langobard temető. Horváth E.: Régi leletek – új eredmények Ékkövek és egyéb ásványi anyagok a langobardok ötvöstárgyaiban. In: Jöttek – mentek. Langobardok és avarok a Kisalföldön. Kiállításvezető. Győr 2008. 7-71.

 

Keresztes Noémi Ninetta: Fegyveres langobardok Magyarországon I. Típusok és fegyverkombinációk. In: Hadak útján XXIV. Budapest-Esztergom 2015. 469-498.