szkitakincs

A Kárpát-medence külkapcsolatai a vaskorbanaz oktató és a kurzus adatai

a kurzus címe

A Kárpát-medence külkapcsolatai a vaskorban

az oktató neve

Dr. habil. Kulcsár Valéria

az oktató beosztása

Egyetemi docens

az oktató tanszéke

Régészeti Tanszék

az oktató ímélcíme

vkulcsar58@gmail.com

az óra helye

2. terem (Egyetem u. 2., földszint)

az óra időpontja

Kedd 10.00 – 12.00

a kurzus leírása

rövid (300–500 karakteres) szöveges leírás

A tantárgy a Kárpát-medencével szomszédos régiók vaskori kultúráit veszi végig arra fektetve a hangsúlyt, hogy milyen kapcsolataik, kölcsönhatásaik voltak a nálunk található Hallstatt és La Tène kori népességekkel. Keleten az európai sztyeppe és erdős sztyeppe kora és késő vaskori műveltségei, illetve a dák-geta és délkeleten a trák területek régészete kerülnek górcső alá; délen az illírek, míg északon a cseh-morva területek lakosságával és a lengyelországi kelta és korai germán civilizációkkal foglalkozik a tantárgy.

részletes (hetekre bontott) tematika

Kimmerek, a sztyeppe preszkíta kultúrái

Szkíták (2 óra)

Az erdőssztyeppe szkítoid kultúrái

A pontusi görög gyarmatok

Szauromaták, szarmaták (2 óra)

Kelták és a sztyeppe. Az erdősszteppe latenizált kultúrái

Geták, dákok (2 óra)

Trákok (2 óra)

Illírek

Északi latenizált kultúrák

olvasmányok, kiegészítő anyagok

kötelező olvasmányok (ha vannak)

Erdély története. I. kötet. Szerk. Makkai L., Mócsy An. Akadémiai Kiadó, Budapest 1986. ISBN 963 05 4204 8.

Istvánovits Eszter ‒ Kulcsár Valéria: “…aligha állhat nekik bármely csatarend ellent.” Egy elfelejtett nép, a szarmaták. Jósa András Múzeum ‒ Szegedi Tudományegyetem Régészeti Tanszéke. Nyíregyháza ‒ Szeged 2018. ISBN 978-615-5619-08-3

ajánlott olvasmányok (ha vannak)

Webber, Christopher. The Thracians, 700 BC–AD 46. Osprey Publishing, Oxford, 2001. ISBN 978 18 4176329 3

John Wilkes The Illyrians. Wiley-Blackwell, Hoboken NJ 1996. ISBN 13 978-0631198079