honfoglalas

Honfoglalás- és államalapítás kori temetők összehasonlító vizsgálataaz oktató és a kurzus adatai

a kurzus címe

Honfoglalás- és államalapítás kori temetők összehasonlító vizsgálata

az oktató neve

Dr. habil. Révész László

az oktató beosztása

tanszékvezető egyetemi docens

az oktató tanszéke

Régészeti Tanszék

az oktató ímélcíme

reveszlaszlo1986@gmail.com

az óra helye

3. terem (Egyetem u. 2., földszint)

az óra időpontja

szerda 12.00 – 14.00

a kurzus leírása

rövid (300–500 karakteres) szöveges leírás

A kurzus során a honfoglalás kori régészeti leleteket érintő legújabb kutatási irányzatokkal, módszerekkel és eredményekkel ismerkedhetnek meg a hallgatók. Nem a teljes kutatástörténet ismertetése a cél, hanem az elmúlt négy évtized kutatási irányzatainak a bemutatása. Kitekintést adunk arra is, miként illeszkedik be a korszak kutatása a nemzetközi trendekbe, s mennyiben adaptálhatók azok eredményei?

részletes (hetekre bontott) tematika

 1. A honfoglaló magyar táradalom régészeti vizsgálata. (Kutatástörténet)
 2. A 10. századi sírok társadalmi besorolásának kérdései.
 3. A paleodemográfiai vizsgálatok lehetőségei
 4. 10-11. századi temetőtípusok
 5. A 10-11. századi leletanyag keltezésének problémái.
 6. A 10-11. századi leletanyag és az etnikumok kérdése.
 7. A mikroregionális kutatás lehetőségei a 10-11. századi emlékanyag tekintetében I.
 8. A mikroregionális kutatás lehetőségei a 10-11. századi emlékanyag tekintetében II.
 9. A honfoglaló magyarok életmódja, gazdasága és kereskedelme.
 10. Régészet és néprajz. Az interpretáció kérdése a temetkezési szokások kutatásában.
 11. A honfoglaló magyarok művészete
 12. A honfoglalás kori hiedelemvilág kutatásának problematikus kérdései.

 

 

olvasmányok, kiegészítő anyagok

kötelező olvasmányok (ha vannak)

BÁLINT CSANÁD: A magyarság és az ún. Bielo-Brdoi kultúra. – Die Ungarn und die sogenannte Bielo-Brdo Kultur. Cumania 4 (1976), 225–254.

 

BÁLINT CSANÁD: Az ethnosz a korai középkorban. (A kutatás lehetőségei és korlátai.) Századok 140/2 (2006), 277–347.

 

BÓNA ISTVÁN: Régészetünk és a honfoglalás. Magyar Tudomány 1996/8. 927-935.

 

BÓNA ISTVÁN: A honfoglaló magyarság régészeti hagyatékának társadalomtörténeti tanulságai. Magyar Tudomány 1997/12. 1451-1460.

 

DIENES ISTVÁN: A honfoglaló magyarok. Budapest 1972.

 

DIENES ISTVÁN: A honfoglaló magyarok és ősi hiedelmeik. In: Uráli nyelvrokonaink. Szerk. Hajdú Péter. Budapest 1975, 77–108.

 

ÉRY–KRALOVÁNSZKY–NEMESKÉRI 1963 ÉRY KINGA–KRALOVÁNSZKY ALÁN–NEMESKÉRI JÁNOS: Történeti népességek rekonstrukciójának reprezentációja. – The Representation of the Reconstruction of Historical Populations. AnthrK 7 (1963), 41–90.

 

FODOR ISTVÁN: Néhány régészeti észrevétel a kabar-kérdésről. In: Régészeti tanulmányok Kelet-Magyarországról. Folklór és Etnográfia 24. Debrecen 1986, 99–114.

 

LANGÓ PÉTER: Amit elrejt a föld… A 10. századi magyarság anyagi kultúrájának régészeti kutatása a Kárpát-medencében. Budapest 2007.

 

LÁSZLÓ GYULA: A honfoglaló magyar nép élete. Budapest 1944.

 

MESTERHÁZY KÁROLY: Társadalmi struktúrák régészeti vizsgálata. Arany János Múzeum Közleményei 8 (1998) 19-45.

 

MESTERHÁZY KÁROLY: A magyar honfoglalás régészetének ötven éve. Századok 1993/2, 270–310.

 

RÉVÉSZ LÁSZLÓ: Honfoglalás kori sír az alsó-ausztriai Gnadendorfban. Csodaszarvas II (2006), 77–116.

 

RÉVÉSZ LÁSZLÓ: Magyar honfoglalás kori sírok keltezési lehetőségei. Régészeti keltezés – természettudományos keltezés. – Dating options of the graves from the time of the Magyar conquest. Archaeological dating – scientific dating. Arrabona 44/1 (2006), 411–440.

 

RÉVÉSZ LÁSZLÓ: Vezéri sírok a felső-Tisza vidéken In: Honfoglalás és régészet Szerk: Györffy Gy. – Kovács L. Budapest 1994, 139-150.

 

SZŐKE BÉLA: A honfoglaló és kora Árpád-kori magyarság régészeti emlékei. RégTan I. Budapest 1962.

 

TOMKA PÉTER: Régészet és néprajz. Az interpretáció kérdése a temetkezési szokások kutatásában. Arany János Múzeum Közleményei 7 (1992) 65-73.

ajánlott olvasmányok (ha vannak)