parthenon_athens_greece_greeks_ancient_athena-763555.jpgd

Görög történelem a kezdetektől a római hódítás koráig

Illés Imre Áronaz oktató és a kurzus adatai

a kurzus címe

Görög történelem a kezdetektől a római hódítás koráig

az oktató neve

Illés Imre Áron

az oktató beosztása

adjunktus

az oktató tanszéke

Ókortörténeti Tanszék

az oktató ímélcíme

graeculus@gmail.com

az óra helye

VII. tanterem

az óra időpontja

Kedd, 12:00 - 13:30

a kurzus leírása

rövid (300–500 karakteres) szöveges leírás

A kurzus célja, hogy a hallgatók átfogó képet kapjanak a görög történelem legfontosabb eseményeiről, és az antik görög kultúra néhány jellemző vonásáról a mykénéi korszaktól Nagy Sándor hódításain át a hellénisztikus birodalmak bukásáig.

 

részletes (hetekre bontott) tematika

 1. Homéros világa – a mykénéi és a sötét kor
 2. Az archaikus Hellas
 3. Spárta
 4. Az athéni demokrácia kialakulása I.
 5. Az athéni demokrácia kialakulása II.
 6. A görög-perzsa háborúk kora
 7. Periklés és Athén aranykora
 8. A peloponnésosi háború és következményei
 9. Makedónia felemelkedése
 10. Gazdaság és társadalom a klasszikus Hellasban
 11. Nagy Sándor és hadjáratai
 12. A diadochosok kora
 13. A hellénisztikus világ és Róma
 14. Gazdasági és társadalmi változások a hellénizmus idején

olvasmányok, kiegészítő anyagok

kötelező olvasmányok (ha vannak)

Borzsák István (szerk.): Görög történeti chrestomathia. Budapest 1960

Hegyi Dolores – Kertész István – Németh György – Sarkady János: Görög történelem a kezdetektől Kr. e. 30-ig. Budapest 2002

Németh György (szerk.): Görög történelem. Szöveggyűjtemény. Budapest 1999

Németh György (szerk.): Görög-római szöveggyűjtemény. Budapest 2011

Németh György – Ritoók Zsigmond – Sarkady János – Szilágyi János György: Görög művelődéstörténet. Budapest 2006

 

ajánlott olvasmányok (ha vannak)

Boardman, J. – Griffin, J. – Murray, O. (szerk.): Az ókori görögök és rómaiak története. Budapest 1996

Bosworth, A. B.: Nagy Sándor. A hódító és birodalma. Budapest 2002

Castiglione L.: Görög művészet. Budapest 1961

Castiglione L.: Hellénisztikus művészet. Budapest 1980

Hegyi Dolores: Az iónok Kis-Ázsiában. Budapest 1981

Hegyi Dolores: Hellénizmus Keleten. Pécs 2013

Hegyi Dolores: MHDISMOS. Perzsabarát irányzat Görögországban i.e. 508-479. Budapest 1974

Hegyi Dolores: Polis és vallás. Bevezetés a görög vallástörténetbe. Budapest 2002

Hegyi Dolores: Görög vallástörténeti chrestomathia. Budapest 2003

Hérodotosz: A görög-perzsa háború (ford. Muraközy Gyula). Budapest 2000

Johnston, A.: Az archaikus Görögország. Budapest 1984

Levi, P.: A görög világ atlasza. Budapest 1994

Ling, R.: A klasszikus görög világ. Budapest 1986

Németh György - Hegyi W. György: Görög-római történelem. Budapest 2011

Pauszaniasz: Görögország leírása I-II. (ford. Muraközy Gyula). Budapest 2000

Ritoók Zsigmond (szerk.): Görög történetírók. Budapest 1988

Ritoók Zsigmond (szerk.): Régi görög hétköznapok. Budapest 1960

Sarkady János (szerk.): Gazdasági élet az ókori Görögországban. Budapest 1970

Sarkady János (szerk.): Görög vallás, görög istenek. Budapest 1974

Thuküdidész: A peloponnészoszi háború (ford. Muraközy Gyula). Budapest 1999

Warren, P.: Az égei civilizációk. Budapest 1989

Warry, J.: A klasszikus világ hadművészete. é.n.

Xenophón történeti munkái (ford. Németh Gy. et al.). Budapest 2001

Xenophón filozófiai és egyéb írásai (ford. Németh Gy. et al.). Budapest 2003