oskor

Bevezetés az őskor régészetébe


az oktató és a kurzus adatai

a kurzus címe

Bevezetés az őskor régészetébe

az oktató neve

Dr. habil. Kulcsár Valéria – Szilágyi Katalin

az oktató beosztása

egyetemi docens – meghívott előadó (régész, MFM)

az oktató tanszéke

Régészeti Tanszék

az oktató ímélcíme

vkulcsar58@gmail.com

az óra helye

3. terem (Egyetem u. 2., földszint)

az óra időpontja

Kedd 16.00–18.00

a kurzus leírása

rövid (300–500 karakteres) szöveges leírás

A tantárgy ismerteti az őskorkutatás hazai és nemzetközi történetét, legfontosabb módszereit és irányzatait. Korszakonként tárgyalja az őskor legfontosabb folyamatait az ember kialakulásától a vaskor végéig. A korszakok ismertetésében a hangsúly a paleolitikum esetében Afrika és Eurázsia, a neolitikum esetében a Közel-Kelet, a Balkán és a Kárpát-medence, a bronzkor és vaskor esetében a Kárpát-medence és Közép-Európa régészetére esik. Az előadás átfogó ismereteket nyújt: a régészettudomány történetéről és kutatási módszertanáról.

 

részletes (hetekre bontott) tematika

1. Bevezetés, kronológia, régészeti módszerek (2 óra) /Paleolitikum/

2. Nyersanyagok és kereskedelem (2 óra) /Mezolitikum – kora neolitikum/

3. Ember és környezete (2 óra) /Középső-késő neolitikum – kora-középső rézkor/

4. Településrégészet/háztartásrégészet (3 óra) /Késő rézkor – középső bronzkor/

5. Társadalomrégészet (4 óra) /Késő bronzkor – vaskor/

 

olvasmányok, kiegészítő anyagok

kötelező olvasmányok (ha vannak)

Kőszegi Frigyes: A történelem küszöbén. Kossuth Kiadó Budapest 1984.

C. Renfrew–P. Bahn: Régészet. Elmélet, módszer, gyakorlat. Osiris kiadó, Budapest, 2005.

Visy Zs. (szerk.): Magyar régészet az ezredfordulón. Budapest, 2003.

 

ajánlott olvasmányok (ha vannak)

C. Renfrew: A civilizáció előtt. Osiris Kiadó, Budapest, 1995.

Vágó Ádám:A Kárpát-medence ősi kincsei - A kőkortól a honfoglalásig. Kossuth Kiadó, Budapest 2015.