arpadkor

Az Árpád-kor története és régészeteaz oktató és a kurzus adatai

a kurzus címe

Az Árpád-kor története és régészete

az oktató neve

Dr. habil. Wolf Mária

az oktató beosztása

egyetemi docens

az oktató tanszéke

Régészeti Tanszék

az oktató ímélcíme

wolfmaria55@gmail.com

az óra helye

2. terem (Egyetem u. 2., földszint)

az óra időpontja

Szerda 10.00–12.00

a kurzus leírása

rövid (300–500 karakteres) szöveges leírás

A kurzus célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek az Árpád-kor régészeti kutatásával.

 

 

részletes (hetekre bontott) tematika

A 11-13. század történetének rövid összefoglalása.

Árpád-kori falvak kutatása.

Várépítészet az Árpád-korban.

Városok az Árpád-korban.

Templomépítészet az Árpád-korban.

Templom körüli temetők kutatása.

Ipari emlékek az Árpád-korból.

 

olvasmányok, kiegészítő anyagok

kötelező olvasmányok (ha vannak)

Bálint Mariann-Laszlovszky József-Romhányi Beatrix-Sabján Tibor-Takács Miklós: Középkori falvak és határuk. In: Magyar régészet az ezredfordulón. Főszerk.: Visy Zsolt Budapest 2003. 383-388.

Feld István: Középkori várak és rezidenciák kutatása. In: A középkor és a kora újkor régészete Magyarországon. Budapest 2010.II. 495-520.

Marosi Ernő: Magyar falusi templomok Bp. 1975.

Ritoók Ágnes: A templom körüli temetők régészeti kutatása. In: A középkor és a kora

újkor régészete Magyarországon. Budapest 2010. II. 473-494.

Fügedi Erik: A városok kialakulása Magyarországon. In: Kolduló barátok, polgárok, nemesek. Budapest 1981. 311-336.

 

 

ajánlott olvasmányok (ha vannak)