orosz-zaszlo

Az orosz beszédkészség fejlesztése, orosz szövegalkotás, nyelvtani alapozó (A)


az oktató és a kurzus adatai

a kurzus címe

Az orosz beszédkészség fejlesztése 1.,Orosz szövegolvasás és szövegalkotás 1.,Szláv nyelvtani alapozó gyakorlatok 1. - A. csoport

az oktató neve

Dr. Mikola Gyöngyi

az oktató beosztása

tanársegéd

az oktató tanszéke

Orosz Filológiai Tanszék

az oktató ímélcíme

mikolagyongyi@gmail.com

az óra helye

Lektori szemináriumi szoba,

az óra időpontja

Hétfő 16-18, kedd, szerda, 14-16

a kurzus leírása

rövid (300–500 karakteres) szöveges leírás

A három kurzust együtt kell felvenni, mivel egységes nyelvi képzést nyújtanak kezdő szinten. A képzés során a hallgatók elsajítítják a cirill ABC-t, a családdal, a foglalkozással, a bemutatkozással, a lakóhellyel, a szabadidővel, az étkezéssel és a napirenddel kapcsolatos legalapvetőbb szavakat és kifejezéseket, a mindennapi beszédfordulatokat.Megtanulnak 8-10 mondatos önálló szövegeket létrehozni szóban és írásban.

részletes (hetekre bontott) tematika

A kurzusokon Irina Oszipova Kljucs 1 című tankönyvét és az ahhoz kapcsolódó Munkafüzetet használjuk. (Ирина Осипова : Ключ, Учебник для начинающих és Рабочая тетрадь, Corvina Kiadó, Budapest, 2005.) A félév anyaga a tankönyv első 6 leckéje (5-82. o.), valamint a munkafüzet kapcsolódó anyaga (2-24.o.).

 

olvasmányok, kiegészítő anyagok

kötelező olvasmányok (ha vannak)

 

ajánlott olvasmányok (ha vannak)