Kazak leíró nyelvtan 1.

Raushangul Mukushevaaz oktató és a kurzus adatai

a kurzus címe

Kazak leíró nyelvtan 1.

az oktató neve

Raushangul Mukusheva

az oktató beosztása

kazak nyelvtanár, lektor

az oktató tanszéke

Altajisztikai Tanszék

az oktató ímélcíme

raushangulmukusheva@gmail.com

az óra helye

Altajisztikai Tanszék tanterme

az óra időpontja

Kedd, 12:00 – 13:00

a kurzus leírása

rövid (300–500 karakteres) szöveges leírás

A hallgatók megismerkedhetnek a kazah nyelv nyelvtani rendszerével. A kazah nyelv alapvető hangtani, alaktani, mondattani sajátosságaival: szóstruktúrák, szótípusok, szóosztályok, szófaji kategóriák; a ragozási és szóképzési rendszer alapjai; a mondatszerkesztés alapelvei. A hallgatók nyelvtani ismereteit gyakorlatok segítségével bővítjük.

részletes (hetekre bontott) tematika

1. A kazak nyelv alapvető sajátosságainak bemutatása

2. Kazak nyelv hangtani rendszere

3. Főnevek

4. Többes szám

5. Személyragozás és a birtokos személyragozás

7. Esetragozás

8. Melléknevek és a melléknevek fokozása

9. Névmások

10. Kérdő névmások és mutató névmások

11. Határozatlan és visszaható névmások

12. Számnevek

13. Igék. Felszólító mód

14. Igeidők: múlt idő, folyamatos jelen és jövő

olvasmányok, kiegészítő anyagok

kötelező olvasmányok (ha vannak)

Muhamedowa Raihan. 2016. Kazakh. Comprehensive Grammar. Routledge.

Kirchner M. Kazakh and Karakalpak. In: The Turkic Languages. 1998. Edited by Lars Johanson and Éva Á. Csató. London and New York. 318-330.

ajánlott olvasmányok (ha vannak)