Fordítási gyakorlatok (francia nyelvű kurzus)

Szász Gézaaz oktató és a kurzus adatai

a kurzus címe

Fordítási gyakorlatok (francia nyelvű kurzus)

az oktató neve

Dr. Szász Géza

az oktató beosztása

egyetemi docens

az oktató tanszéke

Francia Tanszék

az oktató ímélcíme

szasz@primus.arts.u-szeged.hu

az óra helye

Egyetem u 2. Zolnai terem (2. em.)

az óra időpontja

Szerda 16:00-17:30

a kurzus leírása

rövid (300–500 karakteres) szöveges leírás

A kurzus tárgya: köznyelvi és humán szakszövegek fordítása magyar-francia, francia-magyar relációban. Alkalmazott módszer: előre megadott, kb. 2000-2500 leütésnyi forrásnyelvi szövegek feldolgozása, egyéni (otthoni) fordítás és órai megbeszélés keretében.

Ismeretátadás: a kurzus keretében ismertetésre kerülnek a fordítástudomány és a fordítástechnika alapfogalmai, elemezzük a fordítási folyamatot. A kurzus célja: fordításhoz szükséges készségek fejlesztése, stabilizálása, különös tekinttel az írott szövegértésre és a szövegalkotásra; általános nyelvfejlesztés (szókincsbővítés, nyelvtan) francia nyelvből (B2, C1 szint).

részletes (hetekre bontott) tematika

A forrásnyelvi szövegek heti rendszerességgel kerülnek megosztásra a kurzust támogató Facebook-oldalon: https://www.facebook.com/groups/181267312238927/

olvasmányok, kiegészítő anyagok

kötelező olvasmányok (ha vannak)

Burján Monika: Fordítástechnikák https://dokumen.tips/documents/fordtechnik-burjan.html

ajánlott olvasmányok (ha vannak)

Albert Sándor: Fordítás – nyelv – filozófia. Bp., 2014.

Albert Sándor: A fövényre épített ház. Bp., 2011.

Dudits András: A fordítói olvasás kognitív és gyakorlati mechanizmusai. Bp., 2011.

Leys, Simon: L’ange et le cachalot. Paris, 2002.