helsinki

Finn nyelv középhaladóknak 1.az oktató és a kurzus adatai

a kurzus címe

Finn nyelv középhaladóknak 1.

az oktató neve

Bíró Bernadett

az oktató beosztása

tanársegéd

az oktató tanszéke

Finnugor Nyelvtudományi Tanszék

az oktató ímélcíme

birobernadett9@gmail.com

az óra helye

Mészöly terem

az óra időpontja

kedd 16-17.30

a kurzus leírása

rövid (300–500 karakteres) szöveges leírás

A kurzus az előző évi Finn nyelv kezdőknek c. óra folytatása. Célja a finn nyelvi ismeretek bővítése. A nyelvtanulás során nemcsak az irodalmi, hanem a beszélt nyelvvel, valamint a finn kultúrával is foglalkozunk.

részletes (hetekre bontott) tematika

 1. Ismétlés.
 2. A lakás és a berendezés. Költözés. (6. lecke)
 3. A helyhatározóragok. Ismétlés, gyakorlás. (6. lecke)
 4. Utazás, nyaralás. (7. lecke)
 5. Közlekedési eszközök. Hotelben. Névszótípusok 1. (7. lecke)
 6. Névszótípusok 1. – Gyakorlás. Lakásavató. (7-8. lecke)
 7. Ételek, italok. (8. lecke)
 8. Anyagnevek partitívuszban. Többes szám partitívusz. Gyakorlás. (8. lecke)
 9. Útbaigazítás. Névutók. (8. lecke)
 10. Sorszámnevek, dátum. (8. lecke)
 11. Munka, foglalkozások. (9. lecke)
 12. A tárgy kifejezése. Étteremben. (9. lecke)
 13. Fokváltakozás a 3. és 4. típusú igékben. Névszótípusok 2. Gyakorlás. (9. lecke)
 14. A félév lezárása.

olvasmányok, kiegészítő anyagok

kötelező olvasmányok (ha vannak)

Sonja Gehring – Sanni HeinzmAann: Suomen mestari 1. Finn Lectura, 2011.

ajánlott olvasmányok (ha vannak)