uralic

Nyelv és kultúraaz oktató és a kurzus adatai

a kurzus címe

Nyelv és kultúra

az oktató neve

Dr. Sipőcz Katalin docens

Dr. Szeverényi Sándor adj.

Dr. Bíró Bernadett tanársegéd

az oktató beosztása

 

az oktató tanszéke

Finnugor Tanszék

az oktató ímélcíme

szevers@hung.u-szeged.hu

az óra helye

Klemm Antal terem

az óra időpontja

szerda 16-17.30

a kurzus leírása

rövid (300–500 karakteres) szöveges leírás

A kurzus az antropológiai nyelvészet azon szűkebb területébe enged betekintést, amely azt vizsgálja, hogy az emberi gondolkodásnak, kultúrának van-e a nyelv struktúrájára, szerkezetére hatása. A természeti, földrajzi és/vagy kulturális háttér (a környezet) milyen nyelvi jelenségek, szerkezetek kialakulását teszik lehetővé, s ezek a jelenségek milyen további nyelvi szerkezetekért “felelnek”. Az órákon elsősorban finnugor nyelvekből említünk példákat, de a világ különböző részein beszélt egyéb nyelvek is példaként szerepelnek majd. Ugyanakkor a kurzus anyagai ezen nyelvek ismerete nélkül is érthetők lesznek.

részletes (hetekre bontott) tematika

  1. Bevezetés.
  2. Rokonságnevek
  3. Testrésznevek és a tér
  4. Testrésznevek és az érzelmek
  5. Mozgásigék
  6. Színek
  7. Számok, számrendszerek
  8. Történetmondás: honnan tudok arról, amiről beszélek?
  9. Etnoszintaxis: találós kérdések etnoszintaxisa
  10. Etnoszintaxis: az „adás“ eseményének nyelvi megformálása

 

olvasmányok, kiegészítő anyagok

kötelező olvasmányok (ha vannak)

 

ajánlott olvasmányok (ha vannak)