Picture2

Diskurzuselemzés 2.

Dr. Németh T. Enikő


az oktató és a kurzus adatai

a kurzus címe

Diskurzuselemzés

az oktató neve

prof. dr. Németh T. Enikő

az oktató beosztása

tanszékvezető egyetemi tanár

az oktató tanszéke

Általános Nyelvészeti Tanszék

az oktató ímélcíme

nemethen@hung.u-szeged.hu

az óra helye

Klemm Antal szeminárium

az óra időpontja

szerda, 10:00 - 12:00

a kurzus leírása

rövid (300–500 karakteres) szöveges leírás

A kurzus célja bevezetni a hallgatókat a diskurzuselemzés diszciplínájába, megismerteni a diskurzuselemzés módszereit és a gyakorlatban is kipróbálni az egyes elemzési módszereket, technikákat. Külön figyelmet fordít a kurzus a szóbeli diskurzusok,az írásbeli szövegek és a köztes nyelvhasználati formák vizsgálatára hangfelvételek, reklámszövegek, internetes szövegek elemzésével. A kurzuson a hallgatók maguk is kipróbálják a különböző elemzési technikákat.

részletes (hetekre bontott) tematika

1. Bevezetés. A tematika és a követelmények megbeszélése.

2. A nyelvhasználattal foglalkozó diszciplínák és aktuális kérdéseik. Terminológiai és módszertani kérdések: diskurzuselemzés, konverzációelemzés, szövegtan, pragmatika. A diskurzuselemzés: diszciplína vagy megközelítési mód. A diskurzuselemzés feladatai. Az adatgyűjtés lehetőségei.

3. A nyelvhasználat különböző formái: információközlés, kommunikáció, manipuláció, elszólás. Diskurzusok a nyelvhasználat különböző formáiban. Szóbeli és írásbeli diskurzusok, a szóbeli és az írásbeli nyelvhasználat különbségei. Köztes, új formák: internetes diskurzusok.

4. A szóbeli diskurzusok szegmentálásának elméleti kérdései. A diskurzusok lehetséges egységei és a közöttük levő viszonyok. A szóbeli diskurzusok megnyilatkozás-példányokra tagolásának módszertana.

5. Az írásbeli diskurzusok elemzésének problematikája. Korpuszokból származó diskurzusok. Diskurzuskiegészítéses tesztek.

6. A verbális befolyásolás lehetőségei a diskurzusokban. A manipulatív nyelvhasználat. Manipulatív stratégiák és manipulációra alkalmas eszközök. Manipulációszűrő.

7. Az írott manipuláció. A reklámok nyelvhasználata. Reklámelemzések: a mosóporreklámoktól a népszavazási plakátokig.

8. Benyomáskeltési stratégiák és eszközeik a diskurzusokban.

9. A kurzus anyagának összefoglalása.

olvasmányok, kiegészítő anyagok

kötelező olvasmányok (ha vannak)

Árvay Anett 2003. A manipuláció és a meggyőzés pragmatikája a magyar reklámszövegekben. Általános Nyelvészeti Tanulmányok 20, Budapest: Akadémiai Kiadó, 11-35.

 

Nemesi Attila László 2000. Benyomáskeltési stratégiák a társalgásban. Magyar Nyelv 96: 418-436.

 

Németh T. Enikő 1994. Módszertani útmutató a szóbeli diskurzusok megnyilatkozás-példányokra tagolásához. Magyar Nyelv 90: 327-330.

ajánlott olvasmányok (ha vannak)

Griffin, Emory 2002. Szerezzünk barátokat! & Becsüljük meg őket! Budapest: Harmat Kiadó