Brain-Science

Diskurzuselemzés

Németh Zsuzsanna


az oktató és a kurzus adatai

a kurzus címe

Diskurzuselemzés (BA)

az oktató neve

Németh Zsuzsanna

az oktató beosztása

óraadó

az oktató tanszéke

Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék, Általános Nyelvészeti Tanszék

az oktató ímélcíme

nemethzs7@gmail.com

az óra helye

VIII. terem

az óra időpontja

minden páros héten (1. óra szeptember 13.)
csütörtök, 10:00 - 11:30

a kurzus leírása

rövid (300–500 karakteres) szöveges leírás

A kurzus célja a társalgáselemzés alapjainak megismertetése; a természetes, spontán társalgás néhány alapvető jelenségének, jellegzetességének bemutatása.

részletes (hetekre bontott) tematika

Témakörök

  1. Mi a társalgáselemzés? Tárgya, módszerei, alapfogalmai, alapelvei
  2. A forduló (beszédlépés). A forduló felépítése: ha már megszereztük a szót, hogyan építjük föl beszédlépésünket?
  3. Fordulószekvenciák. A kettőnél több fordulóból álló szekvenciák (kérdés-válasz; meghívás-elutasítás). Hogyan hívhatunk randira valakit úgy, hogy valójában el sem hívjuk?
  4. Beszélőváltás. Egyszerre csak egy beszél? Bárhol át lehet venni a szót? A beszélőváltás releváns pontjai, a beszédlépések „kiosztása” a beszélgetésben
  5. Akció és megértés. Mi a társalgásaink legfontosabb alapelve? Egyáltalán miért kezdünk társalgásba a másik emberrel? A társalgás interszubjektivitása
  6. Preferencia. Preferált és nem preferált válaszok, egymással versengő preferenciák pl. a bókra adott válaszban
  7. Javítás. Mikor és miért javítunk? Az öö-zés tényleg hiba, vagy a beszédtervezés természetes stratégiája?

 

olvasmányok, kiegészítő anyagok

kötelező olvasmányok (ha vannak)

 

ajánlott olvasmányok (ha vannak)

Sidnell, Jack (2010) Conversation Analysis: An Introduction. London: Wiley-Blackwell.

Jack Sidnell – Tanya Stivers (Eds) (2013) The Handbook of Conversation Analysis. Oxford: Wiley-Blackwell.