bergman

Kierkegaard – Mozart - Bergman

Dr. Gyenge Zoltánaz oktató és a kurzus adatai

a kurzus címe

Kierkegaard – Mozart - Bergman

az oktató neve

Prof. dr. Gyenge Zoltán

az oktató beosztása

tanszékvezető egyetemi tanár

az oktató tanszéke

Filozófia Tanszék

az oktató ímélcíme

gye@philo.u-szeged.hu

az óra helye

BTK, Petőfi ép. I. (Petőfi S. sgt. 30-34., 2.emelet)

az óra időpontja

kedd 18:00–19:30

a kurzus leírása

rövid (300–500 karakteres) szöveges leírás

Kierkegaard filozófiáját az egzisztencializmus előzményének tartják. Joggal. Nem volt még olyan filozófus – Nietzsche mellett – aki olyan elementáris hatást gyakorolt volna az európai kultúrára, mint ő. Ez a hatás kettős irányú: a művészetek hatása a gondolkodására, illetve Kierkegaard-é a 20. századi művészetekre. Köztudott, hogy legnagyobb élménye nem egy másik filozófus, hanem egy zene, Mozart zenéje volt, amely a filozófiában meglehetősen szokatlan. (Nietzschével itt is mutatnak párhuzamot, kiváltképp, ha Wagner-Nietzsche kapcsolatra gondolunk.) Kierkegaard filozófiája aztán Ibsentől, Rilkén, Kafkán, Thomas Mannon át hihetetlen népszerűvé vált, ami igaz a század legnagyobb filmrendezőjét, Ingmar Bergmanra nézve is.

részletes tematika

A kurzus három nagy részből áll:

  1. Kierkegaard filozófiájának alapvonalai: az életstádiumok, szorongás, félelem, kétségbeesés. A hit egzisztenciális jellege.
  2. Don Giovanni vagy Tamino? Mozart három operája Kierkegaard szempontjából. Mozart: Don Giovanni, Varázsfuvola részleteinek hallgatása
  3. Bergman. Laterna magica. A Trilógia és az életstádiumok kérdése. Az idő szétesése: a pillanat egzisztencialista értelmezése. Bergman három filmjét közösen megnézzük

olvasmányok, kiegészítő anyagok

kötelező olvasmányok (ha vannak)

Kierkegaard: Vagy-vagy (Mozart elemzésekre vonatkozó részletek)

Kierkegaard: A szorongás fogalma, Az ismétlés

ajánlott olvasmányok (ha vannak)

Bergman: Laterna Magica, Ibsen: Nóra

J. Assmann: A varázsfuvola