Hunok_es_magyarok__a_magyar_huntudat_tortenete_SandorKlara

Hunok és magyarok – a magyar huntudat története

Dr. Sándor Klára


az oktató és a kurzus adatai

a kurzus címe

Hunok és magyarok – a magyar huntudat története

az oktató neve

dr. Sándor Klára

az oktató beosztása

tanszékvezető főiskolai tanár

az oktató tanszéke

Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszék

az oktató ímélcíme

sandork@hung.u-szeged.hu

az óra helye

Informatórium (BTK főépület, I. em.)

az óra időpontja

kedd 16:00–17:30

a kurzus leírása

rövid (300–500 karakteres) szöveges leírás

Nemrégiben újra megerősödött az a nézet, amely szerint a magyarok a hunok utódai. Ez a vélemény a 19. század közepéig a „hivatalos” történetírásban is uralkodó volt, ezt követően azonban inkább a művészetekben és a laikus történelemformálásban találkozhattunk vele. A kurzus azt vizsgálja, lehet-e történeti magva ennek az elképzelésnek, honnan származik a magyarok hun származástudata, milyen megjelenési formái voltak, s hogy hogyan épült be a modern magyar nemzettudatba, hogyan jelenik meg a művészetekben, a népi történetírásban.

részletes (hetekre bontott) tematika

 1. A nyelv, a kultúra és az etnikum története: kapcsolódási pontok, különbségek
 2. Nemzeti identitásformák: gentilizmus, nemesi nemzet, nemzetállam
 3. Ázsiai és európai hunok; a nomád szerveződés sajátosságai
 4. Európa hun-képe 1: városok és szentek (az itáliai és a francia hagyomány)
 5. Európa és Észak-Amerika hun-képe: a mellékszereplőtől a pszichopata gyilkosig (a germán és az angolszász hagyomány)
 6. A magyar hunhagyomány a 21. században
 7. A hunhagyomány kialakulása és jelentősége: Kézai, Thuróczy, Werbőczy
 8. A protestáns és a jezsuita Attila
 9. A romantika Attilája (Arany, Than stb.)
 10. A kultusz folklorizálódása (iskolai oktatás, kalendáriumok, népszerű irodalmi művek)
 11. A századforduló Attilája (magyar szecesszió, Jókai, Gárdonyi)
 12. Regék a csodaszarvasról
 13. Hunok legyünk vagy magyarok?

olvasmányok, kiegészítő anyagok

kötelező olvasmányok (ha vannak)

 

ajánlott olvasmányok (ha vannak)

Attila és hunjai (Németh Gyula szerk., Budapest: Magyar Szemle Társaság, 1940)

http://mtdaportal.extra.hu/books/nemeth_gyula_attila_es_a_hunjai.pdf

Sándor Klára: Nyelvrokonság és hunhagyomány (Budapest: Typotex, 2011)