HEIDEGGER

Heidegger és Gadamer művészetfilozófiája

Dr. Krémer Sándoraz oktató és a kurzus adatai

a kurzus címe

Heidegger és Gadamer művészetfilozófiája

az oktató neve

Dr. Krémer Sándor

az oktató beosztása

egyetemi docens

az oktató tanszéke

Filozófia T.

az oktató ímélcíme

kremer@philo.u-szeged.hu

az óra helye

212-es terem

az óra időpontja

Kedd, 14:00 - 15:30

a kurzus leírása

rövid (300–500 karakteres) szöveges leírás

Mind Heidegger, mind Gadamer szervesen illesztette saját filozófiájába művészetfelfogását. Ontológiai és hermeneutikai nézeteik rövid áttekintése után koncentrálunk művészetfilozófiájukra. Az egzisztenciális analitikától a léttörténés felé forduló, késői Heidegger a lét feltárását tekintve is a filozófia elé helyezte a költészetet. A késői szövegek elemzésével a létnek ezt a költői “mondását” értelmezzük. A műalkotás eredete című írás tanulmányozásával pedig alapvetően azt vizsgáljuk, miként működik az igazság Heidegger szerint a műalkotásban. Ezt a gondolatmenetet fejlesztette tovább Gadamer filozófiai hermeneutikájában, amikor kifejtette, hogy egyrészt minden esztétikának a filozófiai hermeneutikában kell feloldódnia. Másrészt a műalkotás lényege egy olyan egzisztenciálontológiai történés, ami a befogadás során zajlik, és lényegesen érinti a befogadó egzisztenciáját. Az Igazság és módszer, valamint más gadameri írások elemzésével bőséges tárházát fedjük fel a szerző nézeteinek.

részletes (hetekre bontott) tematika

 

olvasmányok, kiegészítő anyagok

kötelező olvasmányok (ha vannak)

Köt. irodalom:

Martin Heidegger: Lét és idő, Bevezetés;

Martin Heidegger: A műalkotás eredete;

Hans-Georg Gadamer: Igazság és módszer, I. rész; Hans-Georg Gadamer: A szép aktualitása.

ajánlott olvasmányok (ha vannak)