ADY

Modern magyar irodalom 1.

dr. Szilágyi Zsófia



az oktató és a kurzus adatai

a kurzus címe

Modern magyar irodalom 1.

az oktató neve

dr. Szilágyi Zsófia

az oktató beosztása

egyetemi tanár

az oktató tanszéke

Magyar Irodalmi Tanszék

az oktató ímélcíme

szilagyi73@gmail.com

az óra helye

Kristó terem

az óra időpontja

csütörtök 13-13.45

a kurzus leírása

rövid (300–500 karakteres) szöveges leírás

A XX. század első felének magyar irodalmát tekintjük át, a század elejétől, közelebbről a Nyugat indulásától 1948-ig, a magyar irodalmi intézményrendszer radikális megváltozásának évéig. A korszakolás kérdéseivel, a generációs szemlélet alkalmazhatóságával csakúgy foglalkozunk, mint a sajtóviszonyok, az irodalmi intézményrendszer és az egyes alkotói pályák közti összefüggésekkel. Jelentős alkotói pályák (pl. Móricz, Kosztolányi, József Attila) alakulásán keresztül mutatjuk meg a modernség alapvető témáit, a szerzőket befolyásoló történelmi és társadalmi traumákat.

részletes (hetekre bontott) tematika

 1. szeptember 6. Bevezetés – korszakok, nemzedékek, traumák
 2. szeptember 13. A Nyugat folyóirat története és jelentősége
 3. szeptember 20. Az első világháború a magyar irodalomban
 4. szeptember 27. Egy pálya alakulása: Móricz Zsigmond
 5. október 4. Egy pálya alakulása: Kosztolányi Dezső
 6. október 11. Az Ady-jelenség és az Ady-revízió
 7. október 18. „Elvágyódó nők” a magyar irodalomban - Kaffka Margit: Hangyaboly
 8. október 25. A népi mozgalom, Magyarország felfedezése, az irodalmi szociográfia – Illyés Gyula: Puszták népe
 9. november 8. A Krúdy-legenda és egy Krúdy-regény: A vörös postakocsi
 10. november 15. Mesterek és tanítványok – Márai Sándor: Szindbád hazamegy
 11. november 22. Egy pálya alakulása és egy kultusz születése: József Attila
 12. november 29. Személyesség, önéletrajziság, egy nemzedék búcsúja – Karinthy Frigyes: Utazás a koponyám körül

13. december 6. Mit kezdjünk az írófeleségekkel? Kosztolányi Dezsőné alakja

olvasmányok, kiegészítő anyagok

kötelező olvasmányok (ha vannak)

Móricz Zsigmond, Szegény emberek, A fejsze

Kosztolányi Dezső, Pokol

Móricz Zsigmond, Az Isten háta mögött VAGY Kivilágos kivirradtig VAGY Rab oroszlán

Kosztolányi Dezső, A szegény kisgyermek panaszai VAGY Pacsirta VAGY Aranysárkány

Kaffka Margit, Hangyaboly

Kosztolányi Dezső, A vonat megáll

Illyés Gyula, Puszták népe

Krúdy Gyula, A vörös postakocsi

Márai Sándor: Szindbád hazamegy

Karinthy Frigyes, Utazás a koponyám körül

Kosztolányi Dezsőné: Karinthy Frigyes VAGY Kosztolányi Dezső VAGY Burokban születtem VAGY, Tüzes cipőben (egy a négy könyv közül)

ajánlott olvasmányok (ha vannak)

Szegedy-Maszák Mihály, Világirodalmi távlat megteremtése (1908 Megjelenik a Nyugat című folyóirat első száma) = A magyar irodalom történetei 1800-tól 1919-ig, főszerk. Szegedy-Maszák Mihály, Budapest, Gondolat, 2007, 704-723.

Tverdota György, A komor föltámadás titka. A József Attila-kultusz születése, Pannonica, 1998

Veres András, Kosztolányi Ady-komplexuma, Budapest, Balassi, 2012