kelemen

Kisebbségi-többségi párbeszéd a kultúrában

Kelemen Zoltánaz oktató és a kurzus adatai

a kurzus címe

Kisebbségi-többségi párbeszéd a kultúrában

az oktató neve

Kelemen Zoltán

az oktató beosztása

egyetemi docens

az oktató tanszéke

Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék

az oktató ímélcíme

milarepakz@gmail.com

az óra helye

3.tanterem

az óra időpontja

szerda, 8:00 - 9:30

a kurzus leírása

rövid (300–500 karakteres) szöveges leírás

Az előadás az MA képzésben részt vevő hallgatók számára nyújt bevezetést a nemzeti irodalmak kisebbségi-többségi viszonyainak vizsgálatában, különös tekintettel a Közép-Kelet-Európai nemzetek közös kulturális hagyományaira, komoly kitekintéssel az emigráns irodalom kérdésére.

részletes (hetekre bontott) tematika

 1. Bevezető a kisebbségkutatás fogalmaiba
 2. Bevezető a Közép-Kelet-Európa meghatározások fogalmi rendszerébe
 3. Haszidizmus: általános bevezető
 4. Haszidizmus a történelmi Magyarországon
 5. Történeti és elméleti bevezető a vérvádakba
 6. A tiszaeszlári vérvád kulturális vonatkozásai
 7. Mészöly Miklós Közép-Európa narratívája
 8. Bevezetés a Kárpát-medence roma irodalom irodalmába, kultúrájába
 9. Bari Károly művészete
 10. Alternatív történelmek Közép-Kelet-Európában és a Balkánon
 11. Darvasi László – Milorad Pavić két lehetséges példa történelmi narratívákra
 12. Danilo Kiš Közép-Európa narratívája

 

olvasmányok, kiegészítő anyagok

kötelező olvasmányok (ha vannak)

Schön Dezső: Istenkeresők a Kárpátok alatt. A haszidizmus regénye

Erdélyi jiddis népköltészet. (Válogatta, fordította és az utószót írta Kányádi Sándor.)

Jiří Langer: Kilenc kapu

Szabolcsi Lajos: Magyar hászíd történetek

Jólesz Károly: Kincsestár. Talmudi legendák.

Hászid bölcsek és bölcsességek

Mészöly Miklós: Pontos történetek; Ballada az úrfiról és a mosónő lányáról; Fakó foszlányok nagy esők évadján; Anno (Albumkép a régi időkből); Magyar novella; Bolond utazás avagy néhány jelentéktelen körülmény részletes ismertetése; Pannon töredék

Sárközi László: Dedikáció az örökkévalóságnak

Choli Daróczi József: Isten homorú arcán. Pel Devlesko Bango Muj. Versek, műfordítások magyar és cigány nyelven; Csontfehér pengék között

Bari Károly: Holtak arca fölé; A némaság könyve; 21 vers

Holdosi József: Kányák. Regény; Cigánymózes. Fogoly. Hajh, Cigányok, Hajh, Kányák!

Jónás Tamás: Cigányidők; Bánom, hogy szolgád voltam. Novellák; ahogy a falusi vén kutakra zöld moha települ; Bentlakás. Versek

Szécsi Magda: Az aranyhalas lószem tükre. Cigánymesék; Madarak aranyhegedűn.; Pogány tűz; Csak vitt a szél. Szerelmes meseregény

Szalonnafa. Varsányi cigány népmesék

Balázs János: Ecsettel és irónnal; Versek vallomások

Lakatos Menyhért: Füstös képek

Darvasi László: A könnymutatványosok legendája; Szerezni egy nőt. Háborús novellák

Milorad Pavić: Kazár szótár. Százezer szavas lexikonregény; A tüsszögő ikon. Elbeszélések

Danilo Kiš: Borisz Davidovics síremléke. Hét fejezet egy közös történetből; Lant és sebhelyek. Novellák a hagyatékból 1980-1986; Kételyek kora. Esszék, tanulmányok; A holtak enciklopédiája

ajánlott olvasmányok (ha vannak)

Martin Buber: Haszid történetek. I-II.

Gershom Scholem: A kabbala helye az európai szellemtörténetben. Válogatott írások I-II.

Heiko Haumann: A keleti zsidóság története

Jan Assmann: Mózes, az egyiptomi. Egy emléknyom megfejtése

Eötvös Károly: A nagy per, mely ezer éve folyik, s még sincs vége. I-II.

Josephus Flavius: Apión ellen, avagy a zsidó nép ősi voltáról

Sigmund Freud: Mózes – Michalangelo Mózese. Két tanulmány

Hannah Arendt: A totalitarizmus gyökerei

Carlo Ginzburg: Éjszakai történet. A boszorkányszombat megfejtése

Mircea Eliade: Megjegyzések az európai boszorkányságról. In. Uő.: Okkultizmus, boszorkányság és kulturális divatok.

Thomka Beáta: Mészöly Miklós

Rostás-Farkas György: Nomád ősök vándorútján

Rostás-Farkas György: A cigányok története

Sir Angus Fraser: A cigányok

Romológiai alapismeretek

Bari Károly költő, folklórkutató interjúk, recenziók és más írások tükrében

Szapu Magda: Halotti szokások és hiedelmek a kaposszentjakabi oláh cigányoknál

H. Nagy Péter: A lexikon mint a lehetséges történelmek archívuma (Milorad Pavić: Kazár szótár). In. Uő. Kalligráfia és szignifikáció. Tanulmányok, kritikák

Radics Viktória: Danilo Kiš pályarajz és breviárium