8f62ce026c7704f855ccdb16e695be37

Az irodalom történeti tudománya: A szerelem poétikája

Hász-Fehér Katalin, Balázs Mihály, Ötvös Péter, Szilasi László, Gere Zsolt, Szajbély Mihály, Szilágyi Zsófia, Kovács Krisztina, Virág Zoltán, Latzkovits Miklós, Cserjés Katalin , Szörényi László


az oktató és a kurzus adatai

a kurzus címe

Az irodalom történeti tudománya: A szerelem poétikája

az oktató neve

Hász-Fehér Katalin

az oktató beosztása

egy. docens

az oktató tanszéke

Magyar Irodalmi Tanszék

az oktató ímélcíme

haszfeher@gmail.com

az óra helye

107-es tanterem

az óra időpontja

csütörtök, 18–19,30.

a kurzus leírása

rövid (300–500 karakteres) szöveges leírás

A Magyar Irodalmi Tanszék tanárainak közös, műhelyszerű előadássorozatában az irodalom történeti megközelítéséhez kapcsolódó poétikai, esztétikai és kultúraelméleti kérdésekről hangzanak el előadások, ezúttal egyetlen központi téma, „a szerelem poétikája” köré szerveződve. Az érzelmek megélése, megítélése és művészi megjelenítése (megjeleníthetősége) az évszázadok során észlelhetően változott. Az előadók e változások eszme- és társadalomtörténeti, szociológiai, biológiai, lélektani, biográfiai, esztétikai, poétikai mibenlétét, okait, körülményeit vizsgálják választott szövegeken és művészeti alkotásokon keresztül. A 60 perces előadásokat szabad beszélgetés követi


részletes (hetekre bontott) tematika

szept. 6.

Balázs Mihály: Az elrettentés szeretete. Az Ördögi kísértetek az európai és a magyar reformáció irodalmában

szept. 13.

Ötvös Péter: Háromszög

szept. 20.

Hász-Fehér Katalin: Szerelem-poétikák a 18–19. században

szept. 27.

Szilasi László: Balassi titkos alapkérdései (A kompozíció elemei a Végek dicsérete után)

okt. 4.

Gere Zsolt: Kétes távol (Vörösmarty Mihály: A merengőhöz)

okt. 11.

Szajbély Mihály: Szerelem Csáth nélkül, nehogy

okt. 18.

Szilágyi Zsófia: Boldogasszonyok, szépasszonyok (Móricz Zsigmond)

nov. 8.

Kovács Krisztina: "Akit mindenki szeretett, aki mindenkit szeretett" Hunyady Sándor szerelmei

nov. 15.

Virág Zoltán: Létorientációk és tájmeditációk Koncz István költészetében

nov. 22.

Latzkovits Miklós: Olvasó vagy felhasználó (Albrecht von Haller magyarországi olvasói (?) a 18. században)

nov. 29.

Cserjés Katalin: Balzac és a Csillagképek. „Kényszerű szavak” a szerelemről

dec. 6.

Szörényi László: Jókai és szerelmei

olvasmányok, kiegészítő anyagok

kötelező olvasmányok (ha vannak)


ajánlott olvasmányok (ha vannak)