szegedi_nemzeti_szinhaz_4

Színházelméletekaz oktató és a kurzus adatai

a kurzus címe

Színházelméletek

az oktató neve

Kürtösi Katalin

az oktató beosztása

egyetemi tanár

az oktató tanszéke

Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék

az oktató ímélcíme

kurtosi@hung.u-szeged.hu

az óra helye

Egyetem u. 2 – VIII-as terem

az óra időpontja

kedd, 18.00 – 19:30

a kurzus leírása

rövid (300–500 karakteres) szöveges leírás

Az előadások a modern rendezői koncepciókat tekintik át Sztanyiszlavszkijtól kezdve napjaink interkulturális, illetve posztmodern színházi gondolkodóiig. Legnagyobb figyelmet az 'illúzió-színház', illetve az öntükröző színház problematikája kapja. A félév során Erasmus vendégelőadást tart Professor Thomas Bremer (Martin-Luther-Universität, Halle-Wittenberg), egyetemünk díszdoktora.

részletes (hetekre bontott) tematika

1.-2. hét: Sztanyiszlavszkij,

3. hét: Mejerhold és a konstruktivizmus,

4. hét vendégelőadás (a XX. Század elejének művészeti mozgalmai és a színház),

5. hét: Gordon Craig és A. Appia,

6. hét: A Bauhaus színház-koncepciója,

7. hét: M. Reinhard és E. Piscator,

8. hét: B. Brecht,

9. hét: a francia avant-garde rendezői,

10. hét: A. Artaud,

11. hét: az alternatív és interkulturális színház jellemzői,

12. hét: Peter Brook és Ariane Mnouchkine,

13. hét: Richard Schechner és Robert Wilson

olvasmányok, kiegészítő anyagok

kötelező olvasmányok (ha vannak)

Kékesi-Kun Árpád: A rendezés színháza. Bp. Osiris, 2007

ajánlott olvasmányok (ha vannak)

Hans-Thies Lehmann: A posztdramatikus színház. Bp. Balassi, 2009

Patrice Pavis: Színházi szótár. Bp. L'Harmattan, 2006.

Jákfalvi Magdolna (szerk.): Színházi antológia: XX. Század. Bp. Balassi, 2000