g_674721137_gettyimageshungary_eza-1024x579

Művészeti manifesztumok


az oktató és a kurzus adatai

a kurzus címe

Művészeti manifesztumok

az oktató neve

Váraljai Anna

az oktató beosztása

egyetemi tanársegéd

az oktató tanszéke

Filozófia Tanszék

az oktató ímélcíme

varaljaianna@gmail.com

az óra helye

Petőfi épület Filo 1-es és 4.em. 9-es terem

az óra időpontja

Szerdánként 14-16.00 között

a kurzus leírása

rövid (300–500 karakteres) szöveges leírás

Mi az, hogy manifesztum? Az év egyik sikerfilmje kapcsán sokan fordultak élénk érdeklődéssel a műfaj felé. A manifesztum egyfajta művészeti kiáltvány, kinyilatkoztatás, melynek legérdekesebbjeibe a szeminárium műhelymunka keretében, szövegelemzéseken keresztül nyújt betekintést, feltárva a 20. század nagy irányzatait, alkotóit, művészeti programjait. Nem csak az elemzett szövegek, hanem filmek, képek is segítségünkre lesznek abban, hogy megválaszoljuk, mi vált reálissá ezekből az elképzelésekből, s miamaradt utópia? Hogyan, milyen médiumokon keresztül terjedtek a művészeti programok? Tizenkét manifesztum, tizenkét világkép, tizenkét művészeti koncepció a féléves vizsgálódás tárgya.

részletes (hetekre bontott) tematika

Szeptember 12: A Manifesztum c. film (2018) közös megtekintése, 14-16.00, Filozófi 1-es terem

 

Ezt követően a következő tematikával dolgozunk:

 

1. Futurizmus

Marinetti, F. T.: A futurizmus megalapítása és kiáltványa. In:A futurizmus. A bevezető tanulmányt írta, a szövegeket válogatta, fordította: Szabó György. Gondolat, Budapest, 1964. 129–138

 

2. Kubizmus

Apollinaire, Guillaume: A kubista festők: esztétikai elmélkedések. (Fordította: Keszthelyi Dezső.) Corvina, Budapest, 1965., 1974. 49–63.

 

3. Absztrakció I.

Kandinszkij,Vaszilij:A szellemiség a művészetben. Corvina, Budapest, 1987. – Első rész: Általános esztétika, 7–30. (Fordította: Szántó Gábor András.)

 

4. Absztrakció II.

Mondrian, Piet: Természetes és absztrakt valóság. In: Hajdu István:PietMondrian.Corvina, Budapest, 1987. 41–101.

 

5. Dadaizmus

Tzara, Tristan: Dada kiáltvány 1918. In: Mario de Micheli:Az avantgardizmus. Képzőművészeti Alap, Budapest, 1978. 278–285.

 

Ball, Hugo: Az első dadaista kiáltvány (Zürich, 1916. július 14.) Fordította: Beke László. In:Dadaizmus antológia. Balassi Kiadó, Budapest, 1998. 11-12.

 

6. Szürrealizmus

Breton, André: A szürrealizmus első kiáltványa (Ford. Bajomi Lázár Endre). In: Mario de Micheli:Az avantgardizmus. Képzőművészeti Alap, Budapest, 1978. 296–321.

 

7. Dimenzionizmus

Tamkó Sirató Károly: Dimenzionista manifesztum. In: Uő.:A Dimenzionista manifesztum története.A szöveget gondozta és a jegyzeteket írta: Klaniczay Júlia. Artpool – Magyar Műhely Kiadó, Budapest, 2010. 7–15.

http://www.artpool.hu/TamkoSirato/Charles.html

 

8. Konceptuális művészet

Kosuth, Joseph: Filozófia utáni művészet. In: J. K.:Művészeti tanulmányok / TexteüberKunst.KnollGalerie, Wien & Budapest, 1992. 5–29. és 107–130. (PDF);

 

9. Performansz művészet

Beuys, Joseph: Felhívás az alternatívára; F. I. U. FreieInternationaleHochschulefürKreativität und InterdisziplinäreVorschung e. V. A kreativitás és interdiszciplináris kutatás szabad nemzetközi főiskolája, b. e. In:Joseph Beuys (1921-1986).Szerkesztette: Ertsey Attila.Bercsényi 28–30. 1983-87. Budapest, 1987. 120–124.; 144–150.; 151–155. (PDF)

 

olvasmányok, kiegészítő anyagok

kötelező olvasmányok(ha vannak)

Az órán kiadott szövegek.

ajánlott olvasmányok(ha vannak)