biblia_eredeti

Biblia könyvei - Biblia az európai kultúrában

Ócsai Tamás, Dr. Tonhaizer Tibor, Dr. Michelszi Richárd, Dr. Ősz-Farkas Ernő, Zámbó Zoltán, Dr. Tokics Imre, Csizmadia Róbert, Bihari Csaba, Dr. Szilvási András, Hegyes-Horváth Géza, Tóth Sándoraz oktató és a kurzus adatai

a kurzus címe

Biblia könyvei - Biblia az európai kultúrában

az oktató neve

Ócsai Tamás, Dr. Tonhaizer Tibor, Dr. Michelszi Richárd, Dr. Ősz-Farkas Ernő, Zámbó Zoltán, Dr. Tokics Imre, Csizmadia Róbert, Bihari Csaba, Dr. Szilvási András, Hegyes-Horváth Géza, Tóth Sándor

az oktató beosztása

Tárgyfelelős: Dr. Szilárdi Réka egyetemi adjunktus

az oktató tanszéke

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vallástudományi Tanszék

az oktató ímélcíme

reka@rel.u-szeged.hu ; laszloosvald@gmail.com relstud@rel.u-szeged.hu

az óra helye

Koch Sándor Csongrád megyei Tudományos Ismeretterjesztő Társulat, Szeged Kárász utca 11

az óra időpontja

szerda, 18:00 - 19:30

a kurzus leírása

rövid (300–500 karakteres) szöveges leírás

Az egyetemi hallgatók tudományos igényességgel kapjanak információt a 66 bibliai könyv eszmetörténeti, irodalom-történeti és művelődéstörténeti vizsgálatához. A résztvevők a felmerülő kérdések megválaszolásához teológiai állásfoglalás nélkül használhassák a tudományos eredményeket.

részletes (hetekre bontott) tematika

Szept. 05: Zsoltárok könyve

Szept. 12: Példabészédek könyve

Szept. 19: Prédikátor könyve

Szept. 26: Énekek Éneke

Okt. 3: Ézsaiás könyve

Okt. 10: Jeremiás könyve, Jeremiás Siralmai

Okt. 17: Ezékiel könyve

Okt. 24: Dániel könyve

Okt. 31: Hóseás próféta, Jóel próféta könyve

Nov. 7: Ámósz próféta, Abdiás próféta könyve

Nov. 14: Jónás próféta, Mikeás próféta könyve

Nov. 21: Náhum próféta, Habakuk próféta könyve

Nov. 28: Zofóniás próféta, Haggeus próféta könyve

Dec. 05: Zakariás próféta, Malakiás próféta könyve

olvasmányok, kiegészítő anyagok

kötelező olvasmányok (ha vannak)

Pecsuk Ottó: Bibliaismereti kézikönyv, Kálvin, Bp. 2008;

Dr. Tokics Imre: A könyvek könyve, A Biblia lépésről lépésre, Olvasók Háza, Bp. 2011

ajánlott olvasmányok (ha vannak)

Alexander, P.-Alexander D.: Kézikönyv a Bibliához, Scolar, Bp. 1999;

Archer, Gleason: Az ószövetségi bevezetés vizsgálata, KIA, Bp. 2001;

Carson, D.A. –Douglas, J.M.: Bevezetés az Újszövetségbe, KIA, Bp. 2007;

Ferguson, Everett: A kereszténység bölcsője, Osiris, Bp. 1999